PRAKSIS 2023

Praksis flyer 2023 1

PRAKSIS er en serie kunstnerpresentasjoner som Trøndelag senter for samtidskunst gjennomfører høsten og vinteren 2022-23. Materialbaserte kunstnere og kunsthåndverkere er invitert til å presentere seg selv gjennom kunstnerpresentasjoner, kunstnersamtaler eller workshops.

PRAKSIS vil gi et kunstinteressert publikum ny kunnskap om materialer, håndverksteknikker og innsikt i ulike kunstnerpraksiser som opptar dagens kunstnere – og som går i dybden på aktuelle kunstprosjekter.

PRAKSIS KUNSTNERE I 2023:

PRAKSIS 5: Torbjørn Kvasbø - 26. januar kl. 18.00
PRAKSIS 6: Monika Mørck og Maia Birkeland - 4. mars - workshop
PRAKSIS 7: Hanne Tyrmi - 11. mai kl. 18:00

Flere kunstnere annonseres fortløpende!

PRAKSIS er realisert med støttet fra Kunsthåndverkernes fond og Utviklings- og formidlingstilskudd fra BKH - Bildende Kunstneres Hjelpefond.


Praksis flyer

Se video-opptak av kunstnerpresentasjonene i 2022:

PRAKSIS 3 - Siri Skjerve

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 001

Workshop i råhud med kunsthåndverker Siri Skjerve 26. november.

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 024

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 032

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 029

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 039

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 053

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 062

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 075 1

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 077

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 080

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

PRAKSIS 4 - Marit Helen Akslen

Marit Akslen 2022 TSSK 031

Kunstnerpresentasjon med Marit Helen Akslen torsdag 8. desember 2022.

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Marit Akslen TSSK 2022 Foto AMS 005

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Marit Akslen TSSK 2022 Foto AMS 007

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Marit Akslen TSSK 2022 Foto AMS 009

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Marit Akslen TSSK 2022 Foto AMS 010

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Marit Akslen TSSK 2022 Foto AMS 005

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Marit Akslen TSSK 2022 Foto AMS 007

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Marit Akslen TSSK 2022 Foto AMS 009

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Marit Akslen TSSK 2022 Foto AMS 010

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 024

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 032

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 029

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 039

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 053

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 062

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 075 1

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 077

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 080

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst