PRAKSIS HØSTEN 2022

Praksis flyer

PRAKSIS er en serie kunstnerpresentasjoner som Trøndelag senter for samtidskunst gjennomfører høsten og vinteren 2022-23. Materialbaserte kunstnere og kunsthåndverkere er invitert til å presentere seg selv gjennom kunstnerpresentasjoner, kunstnersamtaler eller workshops.

PRAKSIS vil gi et kunstinteressert publikum ny kunnskap om materialer, håndverksteknikker og innsikt i ulike kunstnerpraksiser som opptar dagens kunstnere – og som går i dybden på aktuelle kunstprosjekter.

PRAKSIS 1: Ask Bjørlo – 27. oktober kl. 19:00
PRAKSIS 2: Tina Jonsbu – 3. november kl. 18:00

PRAKSIS 3: Siri Skjerve - 26. november - workshop

PRAKSIS 4: Marit Akslen – 8. desember kl. 18:00

Flere kunstnere annonseres fortløpende!

PRAKSIS er støttet av Norske Kunsthåndverkere og BKH - Bildende Kunstneres Hjelpefond 'Tilskudd til fremme av norsk kunst'.