PRAKSIS 2023

Praksis flyer 2023

PRAKSIS er en serie kunstnerpresentasjoner som Trøndelag senter for samtidskunst gjennomfører høsten og vinteren 2022-2023. Materialbaserte kunstnere og kunsthåndverkere er invitert til å presentere seg selv gjennom kunstnerpresentasjoner, kunstnersamtaler eller workshops.

PRAKSIS vil gi et kunstinteressert publikum ny kunnskap om materialer, håndverksteknikker og innsikt i ulike kunstnerpraksiser som opptar dagens kunstnere – og som går i dybden på aktuelle kunstprosjekter.

PRAKSIS KUNSTNERE I 2023:

PRAKSIS 5: Torbjørn Kvasbø - 26. januar kl. 18.00
PRAKSIS 6: Monika Mørck og Maia Birkeland - 4. mars - workshop
PRAKSIS 7: Øystein Wyller Odden - 20. april kl. 18:00
PRAKSIS 8: Hanne Tyrmi - 11. mai kl. 18:00
PRAKSIS 9: Aurora Passero og Marte Danielsen Jølbo- 1. juni - samtale

PRAKSIS 10: Ingrid Becker - 13. juni - Workshop
PRAKSIS 11: Brit Dyrnes og Toril Redalen - 27. september - samtale
PRAKSIS 12: Signe Solberg - 5. november

PRAKSIS KUNSTNERE I 2024:

PRAKSIS 13: Sissel M Bergh - 20. januar kl. 15.00

PRAKSIS er realisert med støttet fra Kunsthåndverkernes fond og Utviklings- og formidlingstilskudd fra BKH - Bildende Kunstneres Hjelpefond.


PRAKSIS 5 - Torbjørn Kvasebø

Praksis Kvasbø TSSK 2023 Foto AMS 030

Kunstnerpresentasjon med Torbjørn Kvasbø torsdag 26. januar 2023.

Praksis Kvasbø TSSK 2023 Foto AMS 017

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Kvasbø TSSK 2023 Foto AMS 019

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Kvasbø TSSK 2023 Foto AMS 024

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

20230126 192426

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

PRAKSIS 6 - Monika Mørch og Maia Birkeland

Mørck og Birkeland TSSK 2023 Foto AMS 159

Workshop med Monika Mørck og Maia Birkeland 4. mars 2023.

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

20230304 115656

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Mørck og Birkeland TSSK 2023 Foto AMS 150

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Mørck og Birkeland TSSK 2023 Foto AMS 145

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Mørck og Birkeland TSSK 2023 Foto AMS 175

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Mørck og Birkeland TSSK 2023 Foto AMS 167

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Mørck og Birkeland TSSK 2023 Foto AMS 202

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

PRAKSIS 7 - Øystein Wyller Odden

Voix Celeste Wyller Odden 2023 Foto AMS 063

Kunstnersamtale mellom Øystein Wyller Odden og utstillingsprodusent Margrete Abelsen 20. april 2023.

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Voix Celeste Wyller Odden 2023 Foto AMS 054

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Voix Celeste Wyller Odden 2023 Foto AMS 057

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Voix Celeste Wyller Odden 2023 Foto AMS 060

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Voix Celeste Wyller Odden 2023 Foto AMS 067

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

PRAKSIS 8 - Hanne Tyrmi

Praksis Hanne Tyrmi 2023 Foto AMS 009

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

06

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Hanne Tyrmi 2023 Foto AMS 007 2

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

05

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Hanne Tyrmi 2023 Foto AMS 046

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

PRAKSIS 9 - Aurora Passero og Marte Danielsen Jølbo

Aurora Passero 2023 Foto Amalie Marie Selvik 030

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Aurora Passero 2023 Foto Amalie Marie Selvik 024

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Aurora Passero 2023 Foto Amalie Marie Selvik 020

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

PRAKSIS 10 - Ingrid Becker

Ingrid Becker Praksis TSSK 2023 Foto Amalie Marie Selvik 104

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Ingrid Becker Praksis TSSK 2023 Foto Amalie Marie Selvik 185

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Ingrid Becker Praksis TSSK 2023 Foto Amalie Marie Selvik 003

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Ingrid Becker Praksis TSSK 2023 Foto Amalie Marie Selvik 010

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Ingrid Becker Praksis TSSK 2023 Foto Amalie Marie Selvik 021

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Ingrid Becker Praksis TSSK 2023 Foto Amalie Marie Selvik 036

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Ingrid Becker Praksis TSSK 2023 Foto Amalie Marie Selvik 050

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Ingrid Becker Praksis TSSK 2023 Foto Amalie Marie Selvik 123

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Ingrid Becker Praksis TSSK 2023 Foto Amalie Marie Selvik 210

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Ingrid Becker Praksis TSSK 2023 Foto Amalie Marie Selvik 205

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Ingrid Becker Praksis TSSK 2023 Foto Amalie Marie Selvik 158

Praksis 11 - Brit Dyrnes

Praksis Brit Dyrnes 2023 Foto Amalie Marie Selvik 026

fv. Brit Dyrnes og Toril Redalen

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Brit Dyrnes 2023 Foto Amalie Marie Selvik 003

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Brit Dyrnes 2023 Foto Amalie Marie Selvik 018

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Brit Dyrnes 2023 Foto Amalie Marie Selvik 019

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Brit Dyrnes 2023 Foto Amalie Marie Selvik 037

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Brit Dyrnes 2023 Foto Amalie Marie Selvik 050

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Brit Dyrnes 2023 Foto Amalie Marie Selvik 060

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

PRAKSIS 12 - Signe Solberg

Praksis Signe Solberg 2023 WEB Foto Amalie M Selvik 005

Kunstnersamtale mellom Signe Solberg og Carl Martin Faurby 11. november 2023

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Signe Solberg 2023 WEB Foto Amalie M Selvik 003

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Signe Solberg 2023 WEB Foto Amalie M Selvik 002

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Signe Solberg 2023 WEB Foto Amalie M Selvik 1 1

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

PRAKSIS 13 - Sissel M Bergh

Bergh 2024 TSSK Foto AMS webside 019

Kunstnersamtale og filmvisning med Sissel M Bergh og Carl Martin Faurby på Cinemateket Trondheim

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Bergh 2024 TSSK Foto AMS webside 017

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Cinemateket Sissel Bergh 2024 Foto Amalie Marie Selvik webside 006

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis flyer

Se video-opptak av kunstnerpresentasjonene i 2022:

PRAKSIS 3 - Siri Skjerve

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 001

Workshop i råhud med kunsthåndverker Siri Skjerve 26. november.

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 024

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 032

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 029

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 039

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 053

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 062

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 075 1

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 077

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 080

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

PRAKSIS 4 - Marit Helen Akslen

Marit Akslen 2022 TSSK 031

Kunstnerpresentasjon med Marit Helen Akslen torsdag 8. desember 2022.

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Marit Akslen TSSK 2022 Foto AMS 005

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Marit Akslen TSSK 2022 Foto AMS 007

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Marit Akslen TSSK 2022 Foto AMS 009

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Marit Akslen TSSK 2022 Foto AMS 010

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Marit Akslen TSSK 2022 Foto AMS 005

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Marit Akslen TSSK 2022 Foto AMS 007

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Marit Akslen TSSK 2022 Foto AMS 009

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Marit Akslen TSSK 2022 Foto AMS 010

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 024

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 032

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 029

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 039

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 053

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 062

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 075 1

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 077

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 080

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Bergh 2024 TSSK Foto AMS webside 017

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Cinemateket Sissel Bergh 2024 Foto Amalie Marie Selvik webside 006

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Signe Solberg 2023 WEB Foto Amalie M Selvik 003

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Signe Solberg 2023 WEB Foto Amalie M Selvik 002

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Signe Solberg 2023 WEB Foto Amalie M Selvik 1 1

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Brit Dyrnes 2023 Foto Amalie Marie Selvik 003

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Brit Dyrnes 2023 Foto Amalie Marie Selvik 018

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Brit Dyrnes 2023 Foto Amalie Marie Selvik 019

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Brit Dyrnes 2023 Foto Amalie Marie Selvik 037

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Brit Dyrnes 2023 Foto Amalie Marie Selvik 050

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Brit Dyrnes 2023 Foto Amalie Marie Selvik 060

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Ingrid Becker Praksis TSSK 2023 Foto Amalie Marie Selvik 003

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Ingrid Becker Praksis TSSK 2023 Foto Amalie Marie Selvik 010

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Ingrid Becker Praksis TSSK 2023 Foto Amalie Marie Selvik 021

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Ingrid Becker Praksis TSSK 2023 Foto Amalie Marie Selvik 036

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Ingrid Becker Praksis TSSK 2023 Foto Amalie Marie Selvik 050

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Ingrid Becker Praksis TSSK 2023 Foto Amalie Marie Selvik 123

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Ingrid Becker Praksis TSSK 2023 Foto Amalie Marie Selvik 210

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Ingrid Becker Praksis TSSK 2023 Foto Amalie Marie Selvik 205

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Aurora Passero 2023 Foto Amalie Marie Selvik 024

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Aurora Passero 2023 Foto Amalie Marie Selvik 020

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

06

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Hanne Tyrmi 2023 Foto AMS 007 2

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

05

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Hanne Tyrmi 2023 Foto AMS 046

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Voix Celeste Wyller Odden 2023 Foto AMS 054

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Voix Celeste Wyller Odden 2023 Foto AMS 057

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Voix Celeste Wyller Odden 2023 Foto AMS 060

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Voix Celeste Wyller Odden 2023 Foto AMS 067

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

20230304 115656

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Mørck og Birkeland TSSK 2023 Foto AMS 150

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Mørck og Birkeland TSSK 2023 Foto AMS 145

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Mørck og Birkeland TSSK 2023 Foto AMS 175

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Mørck og Birkeland TSSK 2023 Foto AMS 167

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Mørck og Birkeland TSSK 2023 Foto AMS 202

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Kvasbø TSSK 2023 Foto AMS 017

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Kvasbø TSSK 2023 Foto AMS 019

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Praksis Kvasbø TSSK 2023 Foto AMS 024

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

20230126 192426

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst