PRAKSIS 2022 -
2023

Praksis flyer 2023

PRAKSIS er en serie kunstnerpresentasjoner som Trøndelag senter for samtidskunst gjennomfører høsten og vinteren 2022-2023. Materialbaserte kunstnere og kunsthåndverkere er invitert til å presentere seg selv gjennom kunstnerpresentasjoner, kunstnersamtaler eller workshops.

PRAKSIS vil gi et kunstinteressert publikum ny kunnskap om materialer, håndverksteknikker og innsikt i ulike kunstnerpraksiser som opptar dagens kunstnere – og som går i dybden på aktuelle kunstprosjekter.

PRAKSIS KUNSTNERE I 2023:

PRAKSIS 5: Torbjørn Kvasbø - 26. januar kl. 18.00
PRAKSIS 6: Monika Mørck og Maia Birkeland - 4. mars - workshop
PRAKSIS 7: Øystein Wyller Odden - 20. april kl. 18:00
PRAKSIS 8: Hanne Tyrmi - 11. mai
PRAKSIS 9: Aurora Passero - 1. juni kl. 18:00
PRAKSIS 10: Ingrid Becker - 13. juni - Workshop

PRAKSIS er realisert med støttet fra Kunsthåndverkernes fond og Utviklings- og formidlingstilskudd fra BKH - Bildende Kunstneres Hjelpefond.

PRAKSIS 5 - Torbjørn Kvasebø

Praksis Kvasbø TSSK 2023 Foto AMS 030

Kunstnerpresentasjon med Torbjørn Kvasbø torsdag 26. januar 2023.

Praksis Kvasbø TSSK 2023 Foto AMS 017
Praksis Kvasbø TSSK 2023 Foto AMS 019
Praksis Kvasbø TSSK 2023 Foto AMS 024
20230126 192426

PRAKSIS 6 - Monika Mørch og Maia Birkeland

Mørck og Birkeland TSSK 2023 Foto AMS 159

Workshop med Monika Mørck og Maia Birkeland 4. mars.

20230304 115656
Mørck og Birkeland TSSK 2023 Foto AMS 150
Mørck og Birkeland TSSK 2023 Foto AMS 145
Mørck og Birkeland TSSK 2023 Foto AMS 175
Mørck og Birkeland TSSK 2023 Foto AMS 167
Mørck og Birkeland TSSK 2023 Foto AMS 202

PRAKSIS 7 - Øystein Wyller Odden

Voix Celeste Wyller Odden 2023 Foto AMS 063

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Voix Celeste Wyller Odden 2023 Foto AMS 054
Voix Celeste Wyller Odden 2023 Foto AMS 057
Voix Celeste Wyller Odden 2023 Foto AMS 060
Voix Celeste Wyller Odden 2023 Foto AMS 067

PRAKSIS 8 - Hanne Tyrmi

Praksis Hanne Tyrmi 2023 Foto AMS 009
06
Praksis Hanne Tyrmi 2023 Foto AMS 007 2
05
Praksis Hanne Tyrmi 2023 Foto AMS 046

PRAKSIS 9 - Aurora Passero og Marte Danielsen Jølbo

Aurora Passero 2023 Foto Amalie Marie Selvik 030
Aurora Passero 2023 Foto Amalie Marie Selvik 024
Aurora Passero 2023 Foto Amalie Marie Selvik 020

PRAKSIS 10 - Ingrid Becker

Ingrid Becker Praksis TSSK 2023 Foto Amalie Marie Selvik 104
Ingrid Becker Praksis TSSK 2023 Foto Amalie Marie Selvik 185
Ingrid Becker Praksis TSSK 2023 Foto Amalie Marie Selvik 003
Ingrid Becker Praksis TSSK 2023 Foto Amalie Marie Selvik 010
Ingrid Becker Praksis TSSK 2023 Foto Amalie Marie Selvik 021
Ingrid Becker Praksis TSSK 2023 Foto Amalie Marie Selvik 036
Ingrid Becker Praksis TSSK 2023 Foto Amalie Marie Selvik 050
Ingrid Becker Praksis TSSK 2023 Foto Amalie Marie Selvik 123
Ingrid Becker Praksis TSSK 2023 Foto Amalie Marie Selvik 210
Ingrid Becker Praksis TSSK 2023 Foto Amalie Marie Selvik 205
Ingrid Becker Praksis TSSK 2023 Foto Amalie Marie Selvik 158

Praksis 11 - Brit Dyrnes

Praksis Brit Dyrnes 2023 Foto Amalie Marie Selvik 026

fv. Brit Dyrnes og Toril Redalen

Praksis Brit Dyrnes 2023 Foto Amalie Marie Selvik 003
Praksis Brit Dyrnes 2023 Foto Amalie Marie Selvik 018
Praksis Brit Dyrnes 2023 Foto Amalie Marie Selvik 019
Praksis Brit Dyrnes 2023 Foto Amalie Marie Selvik 037
Praksis Brit Dyrnes 2023 Foto Amalie Marie Selvik 050
Praksis Brit Dyrnes 2023 Foto Amalie Marie Selvik 060

PRAKSIS 12 - Signe Solberg

Praksis Signe Solberg 2023 WEB Foto Amalie M Selvik 005

Kunstnersamtale mellom Signe Solberg og Carl Martin Faurby 11. november 2023

Praksis Signe Solberg 2023 WEB Foto Amalie M Selvik 003
Praksis Signe Solberg 2023 WEB Foto Amalie M Selvik 002
Praksis Signe Solberg 2023 WEB Foto Amalie M Selvik 1 1

PRAKSIS 13 - Sissel M Bergh

Bergh 2024 TSSK Foto AMS webside 019

Kunstnersamtale og filmvisning med Sissel M Bergh og Carl Martin Faurby på Cinemateket Trondheim

Bergh 2024 TSSK Foto AMS webside 017
Cinemateket Sissel Bergh 2024 Foto Amalie Marie Selvik webside 006
Praksis flyer

Se video-opptak av kunstnerpresentasjonene i 2022:

PRAKSIS 3 - Siri Skjerve

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 001

Workshop i råhud med kunsthåndverker Siri Skjerve 26. november.

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 024
Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 032
Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 029
Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 039
Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 053
Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 062
Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 075 1
Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 077
Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 080

PRAKSIS 4 - Marit Helen Akslen

Marit Akslen 2022 TSSK 031
Praksis Marit Akslen TSSK 2022 Foto AMS 005
Praksis Marit Akslen TSSK 2022 Foto AMS 007
Praksis Marit Akslen TSSK 2022 Foto AMS 009
Praksis Marit Akslen TSSK 2022 Foto AMS 010
Praksis Marit Akslen TSSK 2022 Foto AMS 005

Praksis Marit Akslen TSSK 2022 Foto AMS 007

Praksis Marit Akslen TSSK 2022 Foto AMS 009

Praksis Marit Akslen TSSK 2022 Foto AMS 010

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 024

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 032

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 029

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 039

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 053

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 062

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 075 1

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 077

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 080

Bergh 2024 TSSK Foto AMS webside 017

Cinemateket Sissel Bergh 2024 Foto Amalie Marie Selvik webside 006

Praksis Signe Solberg 2023 WEB Foto Amalie M Selvik 003

Praksis Signe Solberg 2023 WEB Foto Amalie M Selvik 002

Praksis Signe Solberg 2023 WEB Foto Amalie M Selvik 1 1

Praksis Brit Dyrnes 2023 Foto Amalie Marie Selvik 003

Praksis Brit Dyrnes 2023 Foto Amalie Marie Selvik 018

Praksis Brit Dyrnes 2023 Foto Amalie Marie Selvik 019

Praksis Brit Dyrnes 2023 Foto Amalie Marie Selvik 037

Praksis Brit Dyrnes 2023 Foto Amalie Marie Selvik 050

Praksis Brit Dyrnes 2023 Foto Amalie Marie Selvik 060

Ingrid Becker Praksis TSSK 2023 Foto Amalie Marie Selvik 003

Ingrid Becker Praksis TSSK 2023 Foto Amalie Marie Selvik 010

Ingrid Becker Praksis TSSK 2023 Foto Amalie Marie Selvik 021

Ingrid Becker Praksis TSSK 2023 Foto Amalie Marie Selvik 036

Ingrid Becker Praksis TSSK 2023 Foto Amalie Marie Selvik 050

Ingrid Becker Praksis TSSK 2023 Foto Amalie Marie Selvik 123

Ingrid Becker Praksis TSSK 2023 Foto Amalie Marie Selvik 210

Ingrid Becker Praksis TSSK 2023 Foto Amalie Marie Selvik 205

Aurora Passero 2023 Foto Amalie Marie Selvik 024

Aurora Passero 2023 Foto Amalie Marie Selvik 020

06

Praksis Hanne Tyrmi 2023 Foto AMS 007 2

05

Praksis Hanne Tyrmi 2023 Foto AMS 046

Voix Celeste Wyller Odden 2023 Foto AMS 054

Voix Celeste Wyller Odden 2023 Foto AMS 057

Voix Celeste Wyller Odden 2023 Foto AMS 060

Voix Celeste Wyller Odden 2023 Foto AMS 067

20230304 115656

Mørck og Birkeland TSSK 2023 Foto AMS 150

Mørck og Birkeland TSSK 2023 Foto AMS 145

Mørck og Birkeland TSSK 2023 Foto AMS 175

Mørck og Birkeland TSSK 2023 Foto AMS 167

Mørck og Birkeland TSSK 2023 Foto AMS 202

Praksis Kvasbø TSSK 2023 Foto AMS 017

Praksis Kvasbø TSSK 2023 Foto AMS 019

Praksis Kvasbø TSSK 2023 Foto AMS 024

20230126 192426