PRAKSIS 2022 -
2023

Praksis flyer 2023 1

PRAKSIS er en serie kunstnerpresentasjoner som Trøndelag senter for samtidskunst gjennomfører høsten og vinteren 2022-2023. Materialbaserte kunstnere og kunsthåndverkere er invitert til å presentere seg selv gjennom kunstnerpresentasjoner, kunstnersamtaler eller workshops.

PRAKSIS vil gi et kunstinteressert publikum ny kunnskap om materialer, håndverksteknikker og innsikt i ulike kunstnerpraksiser som opptar dagens kunstnere – og som går i dybden på aktuelle kunstprosjekter.

PRAKSIS KUNSTNERE I 2023:

PRAKSIS 5: Torbjørn Kvasbø - 26. januar kl. 18.00

Flere kunstnere annonseres fortløpende!

PRAKSIS er realisert med støttet fra Kunsthåndverkernes fond og Utviklings- og formidlingstilskudd fra BKH - Bildende Kunstneres Hjelpefond.

PRAKSIS KUNSTNERE I 2022:

PRAKSIS 1: Ask Bjørlo – 27. oktober kl. 19:00
PRAKSIS 2: Tina Jonsbu – 3. november kl. 18:00

PRAKSIS 3: Siri Skjerve - 26. november - workshop

PRAKSIS 4: Marit Akslen – 8. desember kl. 18:00


Praksis flyer

Se video-opptak av kunstnerpresentasjonene i 2022:

PRAKSIS 3 - Siri Skjerve

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 001

Workshop i råhud med kunsthåndverker Siri Skjerve 26. november.

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 024
Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 032
Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 029
Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 039
Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 053
Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 062
Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 075 1
Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 077
Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 080

PRAKSIS 4 - Marit Helen Akslen

Marit Akslen 2022 TSSK 031
Praksis Marit Akslen TSSK 2022 Foto AMS 005
Praksis Marit Akslen TSSK 2022 Foto AMS 007
Praksis Marit Akslen TSSK 2022 Foto AMS 009
Praksis Marit Akslen TSSK 2022 Foto AMS 010
Praksis Marit Akslen TSSK 2022 Foto AMS 005

Praksis Marit Akslen TSSK 2022 Foto AMS 007

Praksis Marit Akslen TSSK 2022 Foto AMS 009

Praksis Marit Akslen TSSK 2022 Foto AMS 010

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 024

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 032

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 029

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 039

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 053

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 062

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 075 1

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 077

Praksis Siri S Kjerve TSSK 2022 Foto AMS 080