Kunst i offentlige rom

Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK) er en ledende aktør innen fagfeltet kunst i offentlig rom og har over 30 års erfaring med utsmykningsvirksomhet. Dette er en av hovedfunksjonene ved siden av utstillingsvirksomheten.

Kunstsenteret har nært samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, KORO, og andre kommuner i Trøndelag. TSSK bistår offentlige og private aktører med råd og informasjon, og ønsker å bidra til kunstfaglig og kulturell bevissthet i arbeidet med offentlige rom, by- og stedsutvikling.

Våre tjenester


Rådgivning

I planleggingsfasen kan vi bidra med å utarbeide rammer for prosjektet og foreslå ulike prosesser for anskaffelse av kunst. Kunstnersenteret kan veilede i bruk av ulike avtaledokumenter knyttet til offentlig kunst og gjennomføring av konkurranser.

Ved rekruttering av kunstkonsulenter kan vi utarbeide forslag til utlysningstekster og distribuere utlysninger gjennom vårt omfattende nettverk av konsulenter og kunstnere.

Målet vårt er å få kunstprosjekter gjennomført der både prosessen og det kunstfaglige aspektet blir godt ivaretatt. Å komme tidlig inn i et prosjektet gir ofte best resultat og best involvering av alle samarbeidspartnere og alle de som skal møte kunsten i hverdagen.

Oppdragsgivere for kunst i offentlige rom, det være seg kommuner, fylkeskommunen og private næringsliv, kan kontakte Trøndelag senter for samtidskunst for å få hjelp og rådgivning med følgende:

  • Utlysning av konsulentoppdrag gjennom KORO sitt nasjonale konsulentregister, vår webside og nyhetsbrev.
  • Oversikt over regionale kvalifiserte kunstkonsulenter.
  • Videreformidle informasjon om prekvalifisering og konkurranser nasjonalt og regionalt.
  • Veilede kunstkonsulenter.
  • Veilede oppdragsgiver (kommuner, fylkeskommunen, private næringsliv).
  • Bidra med fagkompetanse til søknader om tilskudd.

Kunstkonsulenter


Å benytte seg av kunstfaglig kompetanse er en lønnsom investering for å oppnå gode resultater.

En kunstkonsulent eller kunstfaglig leder har som oppgave å utarbeide en kunstplan. Dette er nøkkeldokumentet under arbeidet med å gjennomføre et kunstprosjekt. Kunstplanen er også en forutsetning for å få utløst midler fra KORO, som er statens fagorgan for kunst i offentlige rom som forvalter utsmykninger i statlige bygg, og har støtteordninger for kommunale og fylkeskommunale prosjekter i bygg og uterom.

Kunstkonsulenten leder kunstutvalget, som ofte består av byggherre, arkitekt og brukerrepresentant(er) og sørger for at demokratiske og kunstfaglige hensyn blir godt ivaretatt.

Koro har en database med oversikt over kvalifiserte kunstkonsulenter i Norge delt inn i regioner. Du kan kontakte oss for informasjon og råd om aktive kunstkonsulenter i regionen.

Her finner du KORO sin oversikt over kunstkonsulenter i Trøndelag


KORO sine støtteordninger


KORO gir støtte til produksjon av kunst i ulike offentlige arenaer. Profesjonelle kunstnere, kuratorer, sivilsamfunnsaktører og aktører fra lokale og regionale myndigheter kan søke. Nye midler utlyses en gang i året, vanligvis i begynnelsen av februar. I tillegg støtter KORO ulike tiltak som øker kunnskapen og kompetansen om kunst i offentlige rom, og støtte til styrking av kunstproduksjon i lokalsamfunn over hele landet. Lokalsamfunnsordninga (LOK) har søknadsfrist en gang i året.

Du kan også søke KORO om støtte til kunnskapsutvikling og formidling. Søknader vurderes fortløpende, og det er ingen søknadsfrist. Mer informasjon om disse tilskuddsordningene finnes på koro.no.

KORO sin oppdragsportal


KORO har en oppdragsportal på sine nettsider der oppdrag til kunstkonsulenter og konkurranser for kunstnere kan utlyses.

Tiller Atrium

Utlysninger i Trøndelag

NYESTE:

15.04.2024: Kunstkonsulent søkes til Verdal VGS
15.04.2024: To kunstkonsulenter søkes til Trondheim Katedralskole

TIDLIGERE:

23.02.2024: Kunstkonsulent til områdeløft Ålesund sentrum
15.02.2024: Kunstkonsulent til Vikhammer kulturarena

08.01.2024: To kunstkonsulenter søkes til NTNU Gløshaugen
26.01.2024: Kunstkonsulent søkes helsebygg i Namsos

2023:

Frist 10.11.2023: Prekvalifisering Cissi Klein VGS
Frist 01.11.2023: Kunstkonsulent søkes til Steinkjer Fylkeshus
Frist 01.06.2023: Kunstkonsulent Flyfag - Fosen VGS
Frist 28.05.2023: Kunstfaglig prosjektleder 100% områdesatsning Lademoen
Frist 21.05.2023: Prekvalifisering kunstnere Lund Barnehage i Trondheim

31.03.2023: Kunstfaglig prosjektleder til Nidarosdomen
09.03.2023: Kunstkonsulent til 2 oppdrag i Namsos kommune
20.02.2023: Prekvalifisering kunstnere Granåsen Idrettspark i Trondheim
03.02.2023: To kunstkonsulenter til ny Cissi Klein VGS i Trondheim

2022:
10.11.2022: Prekvalifisering kunstnere Velferdssenter Dragvoll

01.11.2022: Kunstkonsulent for Åfjord VGS
28.10.2022: Kunstkonsulent for Johan Bojer VGS
28.08.2022: Samiske kunstnere til Elsa Laula Renbergs plass
30.03.2022: Prekvalifisering for kunstnere Tiller videregående skole
20.12.2021: Oppdrag for kunstkonsulent på Tiller VGS i Trondheim
16.10.2021: Kunstfaglig prosjektleder Stavne Aktivitetssenter


Har du også et oppdrag å lyse ut?

Vi kan hjelpe deg med å publisere, videresende og dele oppdrag slik at det når ut til de rette fagmiljøene regionalt og nasjonalt.


Utlysninger hos Trondheim kommune


Trondheim kommune sin portal for ledige stillinger. Her blir kunstkonsulenter eller andre kunstfaglige engasjementer lyst ut.

Ledige stillinger hos Trondheim kommune

Kurs og seminar

Foto Trondheim kommune utsnitt web

Ellen Sofie Griegel, "Bracchium Hexagonalis" (2016), skulptur på fasaden av Kulturtribunen bibliotek og fritidsklubb på Ranheim. Oppdragsgiver: Trondheim kommune. Kunstkonsulent: Leiken Vik. Foto: Trondheim Kommune.

Aktuelle seminarer:

Kunstsentrenes kunstkonsulentkurs 2023/2024

Er du kunstner og/eller kurator og ønsker å jobbe med kunst i offentlige rom? Da er dette kurset for deg! Kunstsentrene i Norge (KiN) og Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK) lyser med dette ut et kunstkonsulentkurs i Oslo og Trondheim.

Søknadsfrist 31.08.2023.

Kunstkonsulenten har en nøkkelrolle som bindeledd mellom offentlige og private byggherrer, profesjonelle kunstnere, publikum og kunstverk. Kursets formål er å profesjonalisere flere konsulenter. Med dette vil kurset kunne bidra til å styrke kunstnernes inntektsmuligheter, og å sikre oppdragsgivere større tilgang på kunstfaglig kompetente konsulenter.

Dyktige konsulenter er helt vesentlige for å sikre gode prosesser i nye kunstprosjekter, og for å ivareta profesjonalitet og kvalitet i alle ledd

Med dette som bakteppe har KiN og kunstsentrene i Norge utarbeidet en kursmodell for kunstkonsulenter. I 2023/2024 arrangerer KiN for første gang et kunstkonsulentkurs i to moduler:

MODUL 1: Nasjonal modul felles for alle deltakerne som tas opp til kurset
Arrangeres i Oslo 20. og 21. november 2023.

MODUL 2: Regional fordypningsmodul i deltakernes respektive regioner
Arrangeres i Trondheim i april 2024 av Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK).

Det er ønskelig med en bred og mangfoldig kunstkonsulentbase og alle som oppfyller kriteriene oppfordres til å søke, uansett erfaring og bakgrunn. Motivasjonstekst vil bli vektlagt.

Søknadsfrist 31.08.2023

Søkere tilhørende Trøndelag og Møre og Romsdal sender sin søknad til TSSK.


Les mer om kurset, deltakerkriterier og hvordan du kan søke om deltakelse


---

Tidligere seminarer:

06. - 07.05.2023: Seminar om kunst og stedsutvikling (Arr. Kristiansund Kunsthall)

29.08.2022: Byutviklingsverksted i trehusbyen Levanger

05.05.2022: "Kunst i våre rom. Hva – hvorfor – hvordan?" Ålen, Holtålen Kommune
Les mer her

15.09.2021: Seminar om kunst i offentlige rom i Ørland kommune.
Les mer her

28.11.2019: Byutviklingsverksted: Kunst/kulturarv i Levanger kommune.
Les mer her

11.09.2019: Kunst i offentlige rom (fra A til Å) i Stjørdal kommune.
Les mer her

Seminar Ørlandet 2021 UTSNITT

Heldagsseminaret om kunst i offentlige rom på Ørlandet Kultursenter september 2021.

Foto: Ørland kommune

Formidling av kunstverk i offentlige rom


Ved forespørsel kan Trøndelag senter for samtidskunst tilby tjenester innen formidling av kunstverk i offentlige rom.

  • Utvikle kunstpedagogisk innhold
  • Utvikle formidlingsmateriell
  • Gjennomføre omvisninger
  • Gjennomføre kunstpedagogisk formidling

Ta kontakt for et pristilbud og forespørsel om samarbeid!

DKS Minnested omvisning 2017 012

Formidling av 22. juli på Minnestedet. Foto: Trøndelag senter for samtidskunst

Terra Incognita - Den hvite plassen

Siden 2016 har Trøndelag senter for samtidskunst arbeidet med å utvikle kunstpedagogisk formidlingsopplegg for ungdomstrinnet på Minnestedet etter 22. juli 2011 på oppdrag av Trondheim kommune og Den kulturelle skolesekken.

Kunstsenteret gjennomfører formidling og omvisninger på Minnestedet etter 22. juli 2011 (8. - 10.trinn)

Omvisning for publikum i Akrinn NTNU

Omvisning av den nye kunsten i Akrinn, NTNU - Campus Kalvskinnet med kunstfaglig prosjektleder Reidun Bull-Hansen og kunsthistoriker Margrete Abelsen.

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Ta kontakt


Har du spørsmål vedrørende våre tjenester t
a direkte kontakt med:

Kjersti Berg
E-post: kior@samtidskunst.no
Telefon: (+47) 73 52 49 10
Mobil: (+47)
95 87 43 63