Kunstfaglig prosjektleder

Stavne aktivitetssenter

Trondheim kommune søker etter en kunstfaglig prosjektleder til Stavne Aktivitetssenter.

Stavne gård ligger et par kilometer utenfor Trondheim sentrum og har i mange år vært et arbeidstreningssenter. Nå skal gården utvikles til også å bli et aktivitetssenter for utviklingshemmede. Det skal utvikles et parkanlegg som tilpasses mennesker med ulike utfordringer. Parkanlegget, som er særlig aktuelt for kunst, skal legges til rette for og invitere til ulike utendørsaktiviteter. Målet er å utvikle et anlegg der brukere utfordres og opplever mestring.

  • Trondheim kommune søker etter en kunstfaglig prosjektleder til Stavne Aktivitetssenter som har interesse, motivasjon og gjerne erfaring fra lignende oppdrag.
  • Oppstart vil være ca. februar 2021. Anlegget skal stå ferdig høsten 2022. Se vedlegg for nærmere beskrivelser av anlegget.
  • Kunstbudsjettet er på 2 millioner kroner, inkludert honorar til kunstfaglig prosjektleder og 5 % kunstavgift.

Trondheim kommune har en offensiv satsing på kunst i offentlige rom, og eier i dag en av Norges største samlinger med samtidskunst. Som kunstfaglig prosjektleder får du i oppdrag å lede arbeidet med kunst i samarbeid med de andre aktørene i byggeprosjektet.

Her finner du hele utlysningen i KORO sin oppdragsportal

Kontaktperson
Berit Kirksæther
E-post: bcn@trondheim.kommune.no
Telefon: 952 63910

Prosjektbudsjett: 2 000 000 NOK

Søknadsfrist:
06.11.2020