Oppdrag for kunstkonsulent på Tiller VGS i Trondheim

Oppdrag tiller

Tiller videregående skole på Rosten i Trondheim ombygges og tilbygges for en elevkapasitet på 716 elever. Planlagt ferdigstillelse og innflytting i bygget er august 2022.

Oppdrag for kunstkonsulent på Tiller VGS i Trondheim.

Da byggeprosjektet snart er ferdigstilt, og tas i bruk allerede høsten 2022 etterspørres en kunstkonsulent som har interesse for og kompetanse med å implementere kunst i et ferdigstilt bygg/uteområde.

Arbeidet med kunsten er todelt og består av remontering av skolens eksisterende kunstsamling samt innkjøp av ny kunst. Søker må kunne starte arbeidet umiddelbart og avsette nødvendig tid kommende vinter/vår.

Søkefrist: 10. januar 2022

Les utlysningen i sin helhet på www.koro.no