Covid 19 - Important information for visitors

Read

Årsmøtet 2021

Julekort 2020

Årsmøtet ble gjennomført digitalt på Zoom Torsdag 29. april.

Trøndelag senter for samtidskunst avholdt årsmøte digital på Zoom torsdag 29. april. Alle medlemmene i TBK og i NKM har stemmerett på TSSK sitt årsmøte. Vedtak gjøres ved alminnelig flertall blant de fremmøtte. Vedtektsendring krever 2/3 flertall blant de frammøtte.

Her er årsmøtepapirene.

Her er referatet

Vi viser forøvrig til vedtektene til TSSK.