Om oss

Trøndelag senter for samtidskunst

Voix Celeste Wyller Odden 2023 WEB Foto AMS 144 1

Kunstsenteret har lokaliteter i Backer gården i Fjordgata 11, Trondheim.

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK) har siden 1976 formidlet kunst og kunstnerisk kompetanse i regionen, og er et viktig sosialt og faglig møtested for regionens kunstnere, samarbeidspartnere og publikum.

Kunstsenteret presenterer utstillinger med billedkunst og kunsthåndverk av høy kvalitet som speiler bredden og mangfoldet av dagens kunstneriske praksiser.

TSSK har kompetanse på oppdrag innen kunst i offentlige rom og tilbyr rådgivende tjenester til det offentlige i regionen, samt initierer prosjekter og utvikler formidlingsinnhold for å synliggjøre praksis, kunnskap og faglige diskurser om kunst i offentlige rom.

Trøndelag senter for samtidskunst er en kunstnerstyrt institusjon startet opp i 1976 av de regionale grunnorganisasjonene Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK) og Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge (NKM).

Trøndelag senter for samtidskunst drives med offentlig støtte fra Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune.

Trøndelagsutstillingen


Trøndelagsutstillingen er en årlig landsdelsutstilling for billedkunst som arrangeres av Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK) og administreres av Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK).

Les mer om hvordan vi jobber med Trøndelagsutstillingen her

Kunstsentrene i Norge


I Norge finnes det 15 kunstsentre fordelt fylkesvis, som siden oppstarten på midten av 1970-tallet har vært drevet som profesjonelle kunstnerstyrte formidlingsinstitusjoner. Hvert kunstsenter er særegent med ulik drift og organisering, og jobber ut fra ulike forutsetninger. Kunstsentrene drives med offentlig støtte og hovedsakelig med midler fra fylkeskommuner og kommuner.

Trøndelag senter for samtidskunst er medlem av Landsforeningen Kunstsentrene i Norge (KIN).

Les mer om Kunstsentrene i Norge her

Kunstfaglig råd


Kunstfaglig råd ved Trøndelag senter for samtidskunst har ansvaret for det kunstneriske programmet, og setter sammen et utstillingsprogram på grunnlag av innsendte søknader. Rådet kan også invitere kunstnere eller initiere kunstproduksjoner.

Les mer om kunstfaglig råd her

Utstillingsplass


Trøndelag senter for samtidskunst åpner opp for å motta søknader om utstillingsplass fra profesjonelle kunstnere annet hvert år. Det er kunstfaglig råd som behandler søknadene.

Søkefrist: 5. november 2023

Søk utstillingsplass for 2025/2026


Våre lokaler


Utstillingsrommet ligger i første etasje og har en grunnflate på ca. 140 m2. Lokalet har en fasade bestående av store vindusflater som vender ut mot Fjordgata. Den ytterste delen av utstillingsrommet har takhøyde på ca. 5 meter, mens den innerste delen av rommet har takhøyde på 2,43 meter. Den innerste delen har en skyvedør inn til et formidlingsrom.

I kjelleren er det innredet et prosjektrom for visning av lyd- og videoverk.

Andre etasje og mesaninen består av et publikumsareal som brukes til møter, workshops, seminarer og presentasjoner, i tillegg til kontorer for de ansatte.

Last ned plantegningen av utstillingssalen

Se flere bilder av lokalet

Nye lokaler TSSK 2017 6

Foto: Trøndelag senter for samtidskunst

TSSKs Produksjonsstipend


TSSKs Produksjonsstipend lyses ut årlig og tildeles til profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere. Stipendmidlene tildeles senteret fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) sin ordning «Delegerte tildelinger» viss formål er å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet.

Som kunstnerstyrt visningsrom er Trøndelag senter for samtidskunst opptatt av å støtte opp om arbeidsvilkårene og økonomien til kunstnere med bo og virke i Trøndelag. Midlene fra BKH går uavkortet til stipendutdeling og bidrar i arbeidet senteret gjør for å stimulere og styrke det profesjonelle kunst- og kunstnermiljøet i regionen.

BKH sine retningslinjer ligger til grunn for innstillingene, og er godkjent av styret i TSSK.

Mottakere av TSSKs Produksjonsstipend 2023
Mottakere av TSSKs Produksjonsstipend 2022
Mottakere av TSSKs Produksjonsstipend 2020

Mottakere av TSSKs Produksjonsstipend 2019

BKH LOGO 2020