Om oss

Trøndelag senter for samtidskunst

Fjordgata 11

Fjordgata 11.

Fasade, Foto: Trøndelag senter for samtidskunst

Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK) har siden 1976 formidlet kunst og kunstnerisk kompetanse i regionen, og er et viktig sosialt og faglig møtested for regionens kunstnere, samarbeidspartnere og publikum.

Kunstsenteret presenterer utstillinger med billedkunst og kunsthåndverk av høy kvalitet som speiler bredden og mangfoldet av dagens kunstneriske praksiser.

TSSK har kompetanse på oppdrag innen kunst i offentlige rom og tilbyr rådgivende tjenester til det offentlige i regionen, samt initierer prosjekter og utvikler formidlingsinnhold for å synliggjøre praksis, kunnskap og faglige diskurser om kunst i offentlige rom.

Trøndelag senter for samtidskunst er en kunstnerstyrt institusjon som eies av de regionale grunnorganisasjonene Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK) og Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge (NKM).

Trøndelag senter for samtidskunst drives med offentlig støtte fra Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune.

Trøndelagsutstillingen


Trøndelagsutstillingen er en årlig landsdelsutstilling for billedkunst som arrangeres av Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK) og administreres av Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK).

Les mer om hvordan vi jobber med Trøndelagsutstillingen her

Kunstsentrene i Norge


I Norge finnes det 15 kunstsentre fordelt fylkesvis, som siden oppstarten på midten av 1970-tallet har vært drevet som profesjonelle kunstnerstyrte formidlingsinstitusjoner. Hvert kunstsenter er særegent med ulik drift og organisering, og jobber ut fra ulike forutsetninger. Kunstsentrene drives med offentlig støtte og hovedsakelig med midler fra fylkeskommuner og kommuner.

Trøndelag senter for samtidskunst er medlem av Landsforeningen Kunstsentrene i Norge (KIN).

Les mer om Kunstsentrene i Norge her

Kunstfaglig råd


Kunstfaglig råd ved Trøndelag senter for samtidskunst har ansvaret for det kunstneriske programmet, og setter sammen et utstillingsprogram på grunnlag av innsendte søknader. Rådet kan også invitere kunstnere eller initiere kunstproduksjoner.

Les mer om kunstfaglig råd her

Utstillingsplass


Trøndelag senter for samtidskunst åpner opp for å motta søknader om utstillingsplass fra profesjonelle kunstnere annet hvert år. Det er kunstfaglig råd som behandler søknadene.

Vi mottok 300 søknader for utstillingsplass i 2022 og 2023 innen søkefristen 14.01.2021.

Takk til alle som har sendt inn søknad. Kunstnerne som kunstfaglig råd tildelte utstillingsplass fikk beskjed i februar.


Våre lokaler

Nye lokaler TSSK 2017 6

Foto: Trøndelag senter for samtidskunst

Utstillingsrommet ligger i første etasje og har en grunnflate på ca. 140 m2. Lokalet har en fasade bestående av store vindusflater som vender ut mot Fjordgata. Den ytterste delen av utstillingsrommet har takhøyde på ca. 5 meter, mens den innerste delen av rommet har takhøyde på 2,43 meter. Den innerste delen har en skyvedør inn til et formidlingsrom.

I kjelleren er det innredet et prosjektrom for visning av lyd- og videoverk.

Andre etasje og mesaninen består av et publikumsareal som brukes til møter, workshops, seminarer og presentasjoner, i tillegg til kontorer for de ansatte.

Last ned plantegningen av utstillingssalen

Se flere bilder av lokalet