Tildeling av TSSKs Produksjonsstipend 2022

BKH LOGO 2020

Trøndelag senter for samtidskunst har gleden av å annonsere årets mottakere av TSSKs Produksjonsstipend 2022, muliggjort gjennom midler fra Bildende Kunstneres Hjelpefond. De fire kunstnerne er Eirik Blekesaune, Polina Chernitskaya, Alexandra Jegerstedt, og Tútob Mingyúr (Tommy Olsson). De mottar 25.000 kroner hver i stipend.

Portrett collage liggende web

(f.v.) Tommy Olsson (foto: privat), Polina Chernitskaya (foto: Nanna Ranes), Eirik Blekesaune (foto: Martin Taxt) og Alexandra Jegerstedt (foto: Inga Skålnes).

Årets eksterne jury har bestått av kurator ved Trondheim kunstmuseum Marianne Zamecznik, billedkunstner Kristoffer Myskja og kunsthåndverker Toril Redalen.

Juryens begrunnelse for tildelingene:

Juryen har i år valgt å tildele produksjonsstipend på 25.000 kroner til fire kunstnere som er i ulike faser i sine kunstnerskap. Disse markerer seg felles med at deres kunstneriske arbeid nå tar nye veier. Søknadene som kom inn holdt et høyt kunstnerisk nivå, og juryen har hatt en krevende oppgave med å velge ut kun fire blant så mange verdige kandidater! Med utvalget vi har gjort i år vil vi også formidle at BKH sitt produksjonsstipend kan søkes uten utstillingsavtale eller et helt ferdig definert prosjekt.

Årets stipendmottakere er:

Tútob Mingyúr (Tommy Olsson) (f. 1963) er mest kjent som skribent, kunstkritiker og kurator, men er i bunnen billedkunstner. Olsson har, siden utdannelsen på Trondheim kunstakademi på slutten av åttitallet, vært en kompromissløs punk, noe han har med seg i alle sine roller. Han våger å stå på sitt, og insistere på at hans synspunkt – uansett hvor kontroversielt det måtte synes, er noe verden trenger å høre. Juryen har valgt å støtte Olsson/Mingyúri i en fase hvor han utforsker en viktig drivkraft bak at han flyttet til Trondheim – et malerisk prosjekt som kretser rundt en besettelse av Nidarosdomen.

Polina Chernitskaya (f. 1996) er en billedkunstner helt i etableringsfasen, som arbeider tverrmaterielt med totale rominstallasjoner. I hennes avgangsprosjekt «You can make it rain in a room» i vår, iscenesatte hun regn inne i et rom. Verket skulle visualisere sorg. I hennes prosjekt «In the afterglow of despair» vil hun ta tematikken videre, der deler av hennes prosjekt tar en helt annen form. Ved å male portrett av mennesker som på ulikt vis har opplevd traume vil hun gjennom maleriet og samtaler med de som blir malt reflektere over sorg som et visuelt landskap.

Eirik Blekesaune (f. 1980) er en tverrfaglig kunstner som har mange års erfaring gjennom kunstkollektivet Verdensteateret, samt produksjonsnettverket PNEK. Han har de siste årene arbeidet med egen kunstnerisk praksis innen elektromekanisk kunst, lyd, video og performance. Prosjektet det er søkt støtte til tar utgangspunkt i en rituell tegne- og refleksjonspraksis, som videre skal bearbeides programmatisk, og vil resultere i en flerkanals video- og lydinstallasjon.

Alexandra Jegerstedt (f. 1986) har gjort seg bemerket som den ene halvdelen i kunstnerduoen USIKKERKUNSTJENTE. Sentralt i hennes kunstnerskap er utforskningen av de fysiske egenskapene til materialer som leire, papir, tre og pigmenter. Jegersteds kommende prosjekt kan beskrives som en personlig utforskning av møtet mellom kunst og en spesifikk sportsestetikk. Også dette prosjektet går inn i materialene, men beveger seg ut av det vanlige produksjons og visningsrommet.


TSSKs Produksjonsstipend lyses ut årlig og tildeles til profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere. Stipendmidlene tildeles senteret fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) sin ordning «Delegerte tildelinger» viss formål er å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet. Som kunstnerstyrt visningsrom er Trøndelag senter for samtidskunst opptatt av å støtte opp om arbeidsvilkårene og økonomien til kunstnere med bo og virke i Trøndelag. Midlene fra BKH går uavkortet til stipendutdeling og bidrar i arbeidet senteret gjør for å stimulere og styrke det profesjonelle kunst- og kunstnermiljøet i regionen. BKH sine retningslinjer ligger til grunn for innstillingene, og er godkjent av styret i TSSK. I år mottok vi 34 søknader.