Covid 19 - Important information for visitors

Read

Exhibitions

Nyhet utstillinger

January 14 - February 14
Aleksander Stav:
Apeiron

February 25 - April 4
Moderne Ruiner:
Hjemløse gjenstander
Astrid Findreng, Grethe Britt Fredriksen og Elisabeth Engen

April 15 - May 16
Kiyoshi Yamamoto:
My Hair Loves BAD weather

May 27 - June 27

Andrea Scholze
Å bare være til

August 21 - September 26
45. Trøndelagsutstillingen