Utstillingsprogram

Utstillinger 2022

13. januar - 13. februar
Anders S Solberg

24. februar - 27. mars
Lin Wang

7. april - 8. mai
Usikkerkunstjente
Alexandra Jegerstedt og Iben Krogsgaard

19. mai - 31. juli
Meta.Morf 2022 - Ecophilia
Trondheim internasjonale biennale for kunst og teknologi
Samarbeid meg TEKS - Trondheim elektroniske kunstsenter og kuratorene Zane Cerpina og
Espen Gangvik.

20. august - 25. september
Trøndelagutstillingen 2022

6. oktober - 6. november
Tina Jonsbu

17. november - 18. desember
Wendimagegn Belete