Vi holder midlertidig steng for publikum pga. nye lokale smittevernsrestriksjoner.

Kiyoshio Yamamoto 3

Foto: Susann Jamtøy / Trøndelag senter for samtidskunst

Trøndelag senter for samtidskunst holder midlertidig stengt for publikum. Dette er i tråd med Trondheim kommune sine nye lokale smittevernforskrifter, og et tiltak for å forebygge spredning av Koronaviruset i Trondheim.

Følg med på sosiale medier og på våre nettsider for oppdateringer om en eventuell gjenåpning etter 8. juni.

Arrangementene som skulle skje 10. – 12. juni i samarbeid med Kiyoshi Yamamoto og Karmaklubb* er blitt flyttet til høsten. Mer informasjon om dette kommer på et senere tidspunkt.