Søk TSSKs Produksjonsstipend 2024, søkefrist 15. mai.

Bkh logo 2x full grønn webside

Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK) har gleden av å utlyse 5 individuelle produksjonsstipend til profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere med Trøndelag som bo- og arbeidssted.

Søkefrist: tirsdag 15. mai

Stipendene utgjør til sammen kr. 200.000 og vil fordeles på 5 stipender á 40.000 kr. til individuelle kunstnere.

Kriterier for å søke produksjonsstipend:

Hvem kan søke:

 • Stipendene er forbeholdt profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere med bo- og arbeidssted i Trøndelag.

Hva kan det gis støtte til:

 • Produksjon/ utvikling av kunstprosjekter.
 • Individuell kunstproduksjon i tilknytning til utstillingsprosjekt (uterom eller inne).
 • Det er videre et krav at produksjonsstipendet benyttes i 2024/25.

Det gis ikke støtte til:

 • Residencyopphold.
 • Innkjøp av utstyr.
 • Kunstnere som er i et utdannelsesforløp.

Krav til søknaden:

 • Kortfattet prosjektbeskrivelse (maks 1 A4 side).
 • En portfolio med 5 arbeider.
 • CV.

Send gjerne alt samlet som én PDF-fil.

Søknad sendes på epost til Trøndelag senter for samtidskunst: post@samtidskunst.no

Merk emnefelt med «Søknad om TSSKs Produksjonsstipend 2024».

 • Søknader om stipend skal vurderes mot vedtatte kriterier av et kunstfaglig kompetent organ oppnevnt av TSSKs styre.
 • Tildelingene vil skje uavhengig av kjønn, alder og organisasjonstilhørighet.
 • Innstillingene vil foreligge i utgangen av juni.
 • Stipendene utbetales i juni 2024.
 • Stipendene utlyses via nyhetsbrev, e-post til kunstnerne organisert i Trøndelag Bildende Kunstnere og Norske Kunsthåndverker Midt-Norge, sosiale medier og på vår nettside samtidskunst.no
 • Stipendmottakerne vil bli annonsert på kunstsenterets hjemmeside, sosiale medier og i media (via pressemelding).

For spørsmål kontakt daglig leder Carl Martin Rosenkilde Faurby på epost: leder@samtidskunst.no

TSSKs Produksjonsstipend

TSSKs Produksjonsstipend lyses ut årlig og tildeles til profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere. Stipendmidlene tildeles senteret fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) sin ordning «Delegerte tildelinger» viss formål er å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet.

Som kunstnerstyrt visningsrom er Trøndelag senter for samtidskunst opptatt av å støtte opp om arbeidsvilkårene og økonomien til kunstnere med bo og virke i Trøndelag. Midlene fra BKH går uavkortet til stipendutdeling og bidrar i arbeidet senteret gjør for å stimulere og styrke det profesjonelle kunst- og kunstnermiljøet i regionen.

BKH sine retningslinjer ligger til grunn for innstillingene, og er godkjent av styret i TSSK.

Mottakere av TSSKs Produksjonsstipend 2023
Mottakere av TSSKs Produksjonsstipend 2022
Mottakere av TSSKs Produksjonsstipend 2020

Mottakere av TSSKs Produksjonsstipend 2019