Søk utstillingsplass 2025-2026, søkefrist 5. november 2023.

Banner 2

Trøndelag senter for samtidskunst inviterer kunstnere med bo og virke i Norge til å søke utstillingsplass for perioden 2025 - 2026.

Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK) presenterer årlig sju utstillinger av høy kvalitet i et av regionens flotteste visningsrom med sentral beliggenhet i Trondheim.

Utstillingsprogrammet baserer seg i hovedsak på innsendte søknader fra billedkunstnere og kunsthåndverkere. Faglige arrangementer inngår som en del av formidlingsarbeidet knyttet til hvert utstillingsprosjekt og utvikles i dialog med våre utstillere.

For visningsperioden 2025 - 2026 inviterer vi kunstnere med bo og virke i Norge til å søke utstillingsplass. TSSK ønsker å vise utstillinger som skaper engasjement. Det kan være gjennom aktuelle temaer i tiden som for eksempel bærekraft, håndverkstradisjoner, ritualer og rurale leveformer, men også gjennom temaer som kunstneren brenner for og som foreløpig ikke er fanget opp av tidsånden.

For å gi utstillere best mulig vilkår vil soloutstillinger prioriteres, men dette utelukker ikke andre utstillingsformer. Programmeringen foretas av Kunstfaglig råd, som består av kunstnerne Toril Redalen og Wendimagegn Belete, og daglig leder Carl Martin Rosenkilde Faurby.

Utstillingssalen er på ca. 140 m2 grunnflate på gateplan og med stor glassfasade mot Fjordgata. Den fremste delen av salen har en takhøyde på ca. 5 meter, mens den innerste måler ca. 2,5 meter opp til taket. I kjelleren er det innredet et prosjektrom for visning av lyd- og videoverk, mens 2. etasje er tilrettelagt for publikumsarrangementer, i kombinasjon med kontorer og møterom.

TSSK tilbyr honorar, vederlag og produksjonsmidler på samlet kr. 30.000 pr. utstilling.

Kunstner mottar honorar for presentasjon eller samtale, samt reise og opphold i forbindelse med dette. Monteringsteknisk bistand leies inn, og dekkes av TSSK etter avtale med kunstner. Vi gjør oppmerksom på at det er relativt kort monteringstid mellom visningsperiodene (7-8 dager).

Søknadsfrist: 05. november 2023 kl. 23.59.

Krav til søknaden:

  1. Kortfattet prosjektbeskrivelse (maks 1 A4 side)
  2. Portfolio med bilder av 5-10 arbeider, evt. lenker til video
  3. CV

Dette skal leveres samlet som én PDF-fil (max 10 MB in total) og sendes via e-post til post@samtidskunst.no.

Svar på søknaden sendes ut i midten av februar 2024.

Kvalifiserte søkere oppfordres til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder eller funksjonsevne. Kunstnere som bor og arbeider i regionen oppfordres til å søke.

Her er bilder av utstillingslokalene:

Nye lokaler TSSK 2017 6

Foto: Trøndelag senter for samtidskunst

TSSK lokaler 36 1
TSSK lokaler 54 1
Nye lokaler TSSK 2017

Foto: Trøndelag senter for samtidskunst

Utstillingssalen

Utstillingssalen. Foto: Trøndelag senter for samtidskunst

Nye lokaler TSSK 2017 3

Foto: Trøndelag senter for samtidskunst

Nye lokaler TSSK 2017 14

Foto: Trøndelag senter for samtidskunst

Nye lokaler TSSK 2017 9

Foto: Trøndelag senter for samtidskunst

Nye lokaler TSSK 2017 12

Foto: Trøndelag senter for samtidskunst

Nye lokaler TSSK 2017 6

Foto: Trøndelag senter for samtidskunst

TSSK lokaler 36 1

TSSK lokaler 54 1

Nye lokaler TSSK 2017

Foto: Trøndelag senter for samtidskunst

Utstillingssalen

Utstillingssalen. Foto: Trøndelag senter for samtidskunst

Nye lokaler TSSK 2017 3

Foto: Trøndelag senter for samtidskunst

Nye lokaler TSSK 2017 14

Foto: Trøndelag senter for samtidskunst

Nye lokaler TSSK 2017 9

Foto: Trøndelag senter for samtidskunst

Nye lokaler TSSK 2017 12

Foto: Trøndelag senter for samtidskunst