TSSK Årsmøte 2022 den 25.mai

Julekort 2021 web

Foto: Susann Jamtøy, Amalie Marie Selvik og Monica Anette Svorstøl / Trøndelag senter for samtidskunst

Til medlemmene i Trøndelag Bildende Kunstnere og Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge. Velkommen til Årsmøte 2022.

Alle medlemmene i Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK) og Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge (NKM) har stemmerett på årsmøtet til Trøndelag senter for samtidskunst. Vedtak gjøres ved alminnelig flertall blant de fremmøtte. Vedtektsendring krever 2/3 flertall blant de frammøtte.

Tid: Onsdag 25. mai kl. 18.00 – 20.00
Sted: Trøndelag senter for samtidskunst


Her er Årsmøtepapirene (PDF)


Vi viser forøvrig til vedtektene til TSSK som du finner på samtidskunst.no/styret.