Meta.Morf 2022 -
Ecophilia

MM22 1 line vertical logo top 1800px

Den syvende Trondheim internasjonale biennale for kunst og teknologi – manifesterer et kritisk syn på vårt forhold til naturen. Biennalen vil, gjennom konferanser, utstillinger, forestillinger, visninger og workshops, kritisk stille spørsmål ved hva det egentlig vil si å være økofil i antropocen tid.

Kunstnerisk og vitenskapelig forskning utfordrer og endrer kontinuerlig våre perspektiver på livet, og innebærer ofte nye filosofiske og eksistensielle spørsmål.

Bioteknologi, nanoteknologi, nevrovitenskap og nye kommunikasjons- og datateknologier er eksempler på felt som også utvider grensene for kunstnerisk praksis. Kunstnere kan med sine prosjekter bidra til alternative tilnærminger til vitenskapelige problemstillinger og teknologiutvikling.

Kunstneren som formidler og fortolker av ny kunnskap og forskning, spiller en avgjørende rolle for samfunnets evne til å opprettholde en adekvat diskurs om bruk av ny teknologi og vitenskapelige fremskritt.

Meta.Morf presenterer kunstnere, forfattere og forskere for et bredere publikum med prosjekter som på ulike måter hjelper oss å utvide vårt perspektiv på utviklingen av teknologi og samfunn.

FULL BIENNALE PROGRAM @ meta.morf.no