Les Årsmeldingen for 2023

Årsmelding 2024 collage publisering webside

Årsmeldingen til Trøndelag senter for samtidskunst kan du nå lese på vår nettside. Rapporten presenterer arbeidet som styret og stab har utført i 2023.

Her finner du Årsmeldingen

Design er utført av SMØR Press.

NYTT STYRE

Styreleder og nye styremedlemmer ble valgt på årsmøtet 22. mai.

Her finner du presentasjon av styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer

Referat fra Årsmøtet 2024 (PDF)