Les Årsmeldingen for 2021!

Bilder til web rosa web

Årsmeldingen til Trøndelag senter for samtidskunst kan du nå lese på vår nettside. Rapporten presenterer arbeidet som styret og stab har utført i 2021.

Her finner du Årsmeldingen

Design er utført av SMØR Press.


NYTT STYRE

Styreleder og nye styremedlemmer ble valgt på årsmøtet 25. mai.

Her finner du presentasjon av styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer