Covid 19 - Important information for visitors

Read

Våre tjenester

KunstkonsulenterÅ benytte seg av kunstfaglig kompetanse er en lønnsom investering for å oppnå gode resultater.

En kunstkonsulent eller kunstfaglig leder har som oppgave å utarbeide en kunstplan. Dette er nøkkeldokumentet under arbeidet med å gjennomføre et kunstprosjekt. Kunstplanen er også en forutsetning for å få utløst midler fra KORO, som er statens fagorgan for kunst i offentlige rom som forvalter utsmykninger i statlige bygg, og har støtteordninger for kommunale og fylkeskommunale prosjekter i bygg og uterom.

Kunstkonsulenten leder kunstutvalget, som ofte består av byggherre, arkitekt og brukerrepresentant(er) og sørger for at demokratiske og kunstfaglige hensyn blir godt ivaretatt.

Her finner du oversikt over kunstkonsulenter i Trøndelag

Register over kunstkonsulenter i Trøndelag

KORO sine støtteordninger


KORO gir støtte til produksjon av kunst i ulike offentlige arenaer. Profesjonelle kunstnere, kuratorer, sivilsamfunnsaktører og aktører fra lokale og regionale myndigheter kan søke. Nye midler utlyses en gang i året, vanligvis i begynnelsen av februar. I tillegg støtter KORO ulike tiltak som øker kunnskapen og kompetansen om kunst i offentlige rom, og støtte til styrking av kunstproduksjon i lokalsamfunn over hele landet. Lokalsamfunnsordninga (LOK) har søknadsfrist en gang i året.

Du kan også søke KORO om støtte til kunnskapsutvikling og formidling. Søknader vurderes fortløpende, og det er ingen søknadsfrist. Mer informasjon om disse tilskuddsordningene finnes på koro.no.

KORO sin oppdragsportal

KORO har en oppdragsportal på sine nettsider der oppdrag til kunstkonsulenter og konkurranser for kunstnere kan utlyses.

Koro har også en database med oversikt over kvalifiserte kunstkonsulenter delt inn i regioner.

Utlysninger

Kort info her....

Gå til nyeste utlysninger

Kurs og seminar

Seminarene henvender seg i til kommunene i regionen og andre aktører i feltet som kunstnere, kuratorer, kunstkonsulenter, arkitekter og private utbyggere og næringsliv.

Formidling av kunstverk i offentlige rom

Omvisning i Akrinn NTNU 2017 035

Omvisning av den nye kunsten i Akrinn, NTNU - Campus Kalvskinnet med kunstfaglig prosjektleder Reidun Bull-Hansen og kunsthistoriker Margrete Abelsen.

Ved forespørsel kan Trøndelag senter for samtidskunst tilby tjenester innen formidling av kunstverk i offentlige rom.

  • Utvikle kunstpedagogisk innhold
  • Utvikle formidlingsmateriell
  • Gjennomføre omvisninger
  • Gjennomføre kunstpedagogisk formidlin

Ta kontakt for et pristilbud og forespørsel om samarbeid:

Kunstformidlingsansvarlig Amalie Marie Selvik
E-post: formidling@samtidskunst.no
Telefon: (+47) 73 52 49 10

Kontakt

Oppdragsgivere for kunst i offentlige rom, det være seg kommuner, fylkeskommunen og private næringsliv, kan kontakte Trøndelag senter for samtidskunst for å få hjelp og rådgivning.

Ta kontakt med:
E-post: Randi Martine Brockmann
Telefon: (+47) 73 52 49 10