Tildeling av KIN Regionale prosjektmidler

Kunstsentrene i Norge (KiN) mottok i år 329 søknader for behandling i de fem regionale innstillingskomiteene. Samlet søknadssum i 2020 var på kr. 22 987 784. Dette er høyeste søkt beløp noensinne. Med kr. 5 100 000 i stipendmidler fra Kulturdepartementet til fordeling har tildelingskomiteen i år innstilt 95 søknader.

I Trøndelag har seks utstillingsprosjekter blitt tildelt Regionale prosjektmidler for 2021.

Les hele tildelingslisten hos kunstsentrene.no