Tre kunstnere tildeles TSSKs Produksjonsstipend 2019

BKH LOGO 2020

Trøndelag senter for samtidskunst har gleden av å tildele kunstnerne Annika Borg, Thea Meinert og Hasan Daraghmeh TSSKs Produksjonsstipend for 2019. Thea Meinert mottar 50.000 NOK i stipend, og Annika Borg og Hasan Daraghmeh mottar 25.000 NOK hver i stipend.

SV alle

f.v. Annika Borg, Thea Meinert og Hasan Daraghmeh

Juryen har bestått av:
Siri Skjerve (styreleder for Norske Kunsthåndverkere), Agnieszka Foltyn (styremedlem i Trøndelag Bildende Kunstnere), og Margrete Abelsen (utstillingsprodusent ved Trøndelag senter for samtidskunst).

Juryens uttalelse:
De innkomne søknadene viser at kunstnerne lever i en prekær situasjon hvor det per i dag dessverre ikke eksisterer tilstrekkelige midler for å gjennomføre kunstnernes uttrykte ambisjonsnivå. Søknadene kommer fra kunstnere med ønske om å utvikle prosjekter på et høyt kunstnerisk nivå. Juryen er stolte over den høye aktiviteten og den sterke kvaliteten som vi ser i kunstfeltet i Trøndelagsregionen, og som reflekteres i de gjennomgåtte søknadene. De tre kunstnerne som juryen velger å gi støtte til gir en tydelig beskrivelse av et kunstnerisk arbeid i utvikling. Prosjektbeskrivelsene har en klar målsetning innenfor en realistisk tidslinje med et solid idémessig og kunstnerisk fundament. Juryen har valgt å tildele produksjonsstipender til Annika Borg, Thea Meinert og Hasan Daraghmeh på bakgrunn av deres søknader som beskriver overbevisende om spennende prosjekt som juryen gleder seg til å se realisert.

Thea Meinert (f. 1989, Trondheim) er en aktiv billedkunstner i etableringsfasen, som arbeider med materialitet og rom gjennom skulpturelle installasjoner. Hun undersøker kroppens møte med bearbeidede masseproduserte materialer, hvor materiale, farge, teknikk, rytme og repetisjon utforskes. Meinert beskriver et solid prosjekt hvor hun vil produsere en serie skulpturer som henter inspirasjon fra ulike klesplagg og som vil integreres i romlige installasjoner. Prosjektet har en realistisk tidslinje, en tydelig avgrensning og et konkret kunstnerisk fundament. Meinert tildeles et stipend på 50.000 NOK.

Annika Borg (f. 1964, Stockholm) arbeider med et langtidsgående prosjekt som i år tar en ny og spennende retning. Borg arbeider med en form for konseptkunst hvor prosess og idé står sentralt. Hennes materiale er tall hentet fra daglige terningkast. I 25 år har hun kastet seks terninger hundre ganger hver dag. Dette tallarkivet behandles både som et selvstendig prosjekt og som utgangspunkt for videre arbeid. I sitt utstillingsprosjekt "punkt.kontinuum" vil hun gjennom ulike tilnærminger utforske det særegne tallmaterialets iboende natur, blant annet gjennom tegning og skulptur. Borg fortsetter også å utvikle sine arbeidsmetoder gjennom animasjon og lydverk, noe som er relativt ukjente media for kunstneren. Borg tildeles et stipend på 25.000 NOK.

Hasan Daraghmeh (f. 1983, Palestina) er en kunstner i etableringsfasen som arbeider på en poetisk og meditativ måte med digitalt billedmateriale, tid og rom. Daraghmeh tar utgangspunkt i at kameraet kan introdusere og forsterke nye måter å betrakte omgivelsene på. Gjennom å bryte ned avbildningen til dens minste komponent, piksler, dannes en underliggende struktur i kunstnerens digitale billedmateriale som består av horisontale og vertikale linjer. På den måten dekonstruerer han tiden og rommet i landskapet og bevegelser i det offentlige rom, gjennom kameralinsen. I sitt prosjekt vi kunstneren innhente videomateriale fra lokale reiser med trikk som vil danne et video-panorama i stor skala. Daraghmeh tildeles et stipend på 25.000 NOK.

--

Tildelingen av stipendene skal gå til profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere med Trøndelag som bo- og arbeidssted på bakgrunn av innsendt søknad. Stipendene er muliggjort gjennom Bildende Kunstneres Hjelpefonds Delegerte tildelinger. Midlene tildeles norske kunstsentre på bakgrunn av søknad, og har som formål å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet. Trøndelag senter for samtidskunst har en en målsetting om å støtte opp om arbeidsvilkårene for kunstnere i Trøndelag fylke. Formålet med stipendene er å bidra til kunstproduksjon av høy kvalitet.