Fem kunstnere mottar TSSKs Produksjonsstipend 2024

BKH 2024 Portretter collage websid

Trøndelag senter for samtidskunst har gleden av å annonsere årets mottakere av TSSKs Produksjonsstipend 2024, muliggjort gjennom delegerte tildelinger fra Bildende Kunstneres Hjelpefond - BKH.

De fem kunstnerne er Ingrid Becker, Øystein Pålsønn Lønvik, Elisabet Alsos Strand, Daniel Vincent Hygstedt Hansen og Line Anda Dalmar. De mottar 40.000 kroner hver i stipend. Samlet utgjør de fem stipendene 200.000 kr.

Årets jury har bestått av billedkunstner Per Formo, kunsthåndverker Kiyoshi Yamamoto og Carl Martin Rosenkilde Faurby, daglig leder ved TSSK. Sistnevnte erklærte seg inhabil i de søknader fra kunstnere med utstillingsavtaler med TSSK.

Juryens begrunnelse for tildelingene:

Juryen har lest gjennom 31 søknader. Søknadene hadde høyt profesjonelt nivå og vitnet om mange gode prosjekt. Det var god spredning i kunstuttrykk og med god fordeling av kunsthåndverkere og billedkunstnere. Det var gledelig å se et så stort mangfold av kunstuttrykk. De fem kunstnere som mottar TSSK sitt produksjonsstipend er gode representanter for det høye kunstneriske nivået i regionen.

Årets stipendmottakere er:

INGRID BECKER (f. 1952) er utdannet innen tekstil og har i en årrekke arbeidet med rå naturmaterialer. I de seneste årene har hun deltatt på flere gruppeutstillinger, og blitt innkjøpt til samlingene til blant annet Nasjonalmuseet i Oslo, Kode Museum og Trondheim kommune. Becker har en grundig teknisk og materialbasert kunnskap, opparbeidet over tid, som ligger til grunn for hennes utforming av flettede skulpturelle beholdere. Natur er også et viktig element i hennes praksis. Hennes bruk av tekstile teknikker på trematerialer gjør henne til en unik kunstner i nordisk sammenheng. I år skal Becker viser to nye separatutstillingen i Trøndelag både på TSSK og Nils AAS Kunstverksted – Kunstrom Jakob i Steinkjer.

ØYSTEIN PÅLSØNN LØNVIK (f. 1992) tok en BA i Medium- og materialbasert kunst ved Kunsthøgskolen i Oslo i 2021. Han er nå bosatt på Ytterøy i Trøndelag. Han arbeider med skulptur av tre og stein, og ofte kombinerer han to materialer med tilknytning til en gammel familieeiendom: kalkstein og alm. En skulptur laget av disse materialene ble vist på Nils Aas Kunstverksted i 2023. I januar 2025 skal han ha sin første separatutstilling i Trøndelag senter for samtidskunst, og til denne utstillingen vil han utvikle flere lignede skulpturer tilpasset TSSK sine utstillingslokaler.

ELISABET ALSOS STRAND (f. 1963) har sin kunstutdanning fra Bergen og Krakow. Hun har også deltatt i flere kurs i ulike tradisjonelle japanske trykketeknikker i Japan. Hun arbeider hovedsakelig med tresnitt og litografi, ofte i bokformat eller som billedruller. Stipendet skal brukes til utvikling av nye billedruller i teknikken kakejiku. Denne teknikken gjør det mulig å lage store trykk som også kan fungere som romlige elementer, noe som gjør at publikum kan komme nærmere både kunsten, papiret og trykketeknikken.

DANIEL VINCENT HYGSTEDT HANSEN (f. 1991) skal jobbe med et prosjekt som har arbeidstittelen «Red Forest Burning». I prosjektet anvender har et spesielt kamera med infrarød fotografisk film for å fortelle historien om noen av de eldste skogene i Europa, og om hvordan deres situasjon såvel som klimakrisen er vanskelig å formidle gjennom nye medier inklusive KI. I 2023 utstilte han på Galleri BOX i Göteborg, Kunstgarasjen i Bergen og Rigas fotografibiennal.

LINE ANDA DALMAR (f. 1983) har søkt om støtte til produksjonskostnader og materialer i forbindelse med kunstprosjektet «Tapende landskap». Prosjektet vil resultere i en separatutstilling som skal vises ved Kunstgarasjen i Bergen og Galleri Format i Oslo i 2025/26. Dalmar sitt prosjekt tar utgangspunkt i Sitkagranens påvirkning på det norske landskapet.

Bildecollage: (f.v.) Elisabet Alsos Strand, Ingrid Becker, Daniel Hansen og Line Anda Dalmar