Tildeling av BKH produksjonsstipend 2020

BKH LOGO 2020

Trøndelag senter for samtidskunst har gleden av å annonsere mottakerne av BKH produksjonsstipend for 2020. De fire kunstnerne er Martin Stråhle, Reidun Synnøve Gravelseter, Matilde Westavik Gaustad og Veslemøy Lilleengen. De mottar 25.000 kroner hver i stipend.

Mottakere bilde collage web

(f.v.) Reidun Synnøve Gravelseter, Veslemøy Lilleengen, Matilde Westavik Gausdad, Martin Stråhle

Stipendene går til profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere med Trøndelag som bo- og arbeidssted, og tildeles på bakgrunn av søknad. Stipendene er muliggjort gjennom Bildende Kunstneres Hjelpefonds (BKH) ordning «Delegerte midler» der formålet er å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til landets 15 kunstsentre.

Som kunstnerstyrt formidlingsinstitusjon er Trøndelag senter for samtidskunst opptatt av å støtte opp om arbeidsvilkårene og økonomien til kunstnere som bor og virker i Trøndelag. Midlene fra BKH går uavkortet til stipendutdeling og bidrar i arbeidet TSSK gjør for å stimulere og styrke det profesjonelle kunst- og kunstnermiljøet i vår region. BKH sine retningslinjer ligger til grunn for innstillingene, og er godkjent av styret i TSSK. Den eksterne juryen er oppnevnt av styret, og har i år bestått av Billedkunstner Randi Nygård (Oslo) og kunsthåndverker Ahmed Umar (Oslo). TSSK mottok i år 36 søknader.

Juryens begrunnelse for tildelingene:

Juryen har valgt å tildele produksjonsstipendene til fire kunstnere. Alle viser god formsans, de jobber med en undersøkende åpenhet og har alle god refleksjon rundt sine prosjekter. Prosjektene spenner fra undersøkelser rundt maleriets materialitet, til forholdet mellom vann og foto, emosjoner og emulsjoner, og fra store, vevde og mørke tekstilers møte med rom og møbler til feministisk bruk av potteblått. På grunn av jevngode søknader har juryen valgt å tildele 25.000 kroner til hver av stipendmottakerne.

Martin Stråhle (f. 1987) har en mastergrad fra Kunsthøyskolen i Bergen og en bachelorgrad fra Kunstakademiet i Trondheim. Han skal ha separatutstilling ved LNM i Oslo og Kraft i Bergen i Juryen ble fascinert av hans undersøkelser på ulike naturlige materialer uført med en monotypi-teknikk hvor han bruker sin egen kropp til å trykke. Hans spill med tegn og språk i tegning er også noe vi gleder oss til å se mer av i fremtiden.

Reidun Synnøve Gravelseter (f. 1983) har en master grad fra Kunstakademiet i Trondheim. Hun jobber med fotografi og vannets evne til å skape liv på fotografisk papir gjennom tørking og oppløsning. Hun viser en fin og poetisk innsikt i materialets uttrykkspotensial og hun har en svært god romlig presentasjons-evne, trass materialenes små størrelser.

Matilde Westavik Gaustad (f. 1987) har en Master of Fine Art fra Det Kongelige Danske Kunstakademi. Hun jobber for tiden med en kommende soloutstilling på Vold Visningsrom og en gruppeutstilling ved Trondheim Kunsthall. Med sine myke og bølgete, men også faste og geometriske tekstiler går Gaustad i dialog med rommene hun stiller ut i. Hennes tekstile verk tar tak i lokalene på vare og overraskende måter. De skaper både poetiske samspill og tydelige kontraster mot møbler, linjer og på vegger, i det de er både myke og stramme på samme tid.

Veslemøy Lillengen (f. 1975) har en master fra Kunstakademiet i Trondheim. Hun jobber med prosjektet «Norsk bauta», et feministisk og konseptuelt prosjekt hvor hun fremkaller potteblått (indigo) fra urinen til kvinnelige kunstnere i Trøndelag regionen. Bakgrunnen er de store ulikhetene mellom kvinner og menn i kunstfeltet. Hun farger ulltråder og silke til tekstilskulpturer og lager blå T-skjorter med kvinnenes navn på. Kunstneren har et lekent og sterkt engasjement til en viktig politisk tematikk.

Fotokreditering: Inga Skålnes – Hans Egede Scherer – David Kumlin