Seks kunstnere mottar TSSKs Produksjonsstipend 2023

BKH LOGO 2020

Trøndelag senter for samtidskunst har gleden av å annonsere årets mottakere av TSSKs Produksjonsstipend 2023, muliggjort gjennom delegerte tildelinger fra Bildende Kunstneres Hjelpefond - BKH.

De seks kunstnerne er Sigrid Voll Bøyum, Tobias Liljedahl, Veslemøy Lilleengen, Toril Redalen, Tore Reisch og Barbro Tiller. De mottar 33.333 kroner hver i stipend. Samlet utgjør de seks stipendene 200.000 kr.

Årets eksterne jury har bestått av billedkunstner Per Formo, kunsthåndverker Kiyoshi Yamamoto og kurator ved Trondheim kunstmuseum Marianne Zamecznik.

Juryens begrunnelse for tildelingene:

Det er gledelig å se at det er et høyt nivå på søknadene som kom inn til TSSK i år. Juryen mener at det er svært positivt at TSSK fikk mulighet til å øke antallet stipendmottakere fra i år gjennom en fordobling av bevillingen fra BKH til utdeling i regionen. I år mottok TSSK 49 søknader. Juryen har hatt en vanskelig oppgave, og vil understreke at det var mange flere søkere som kvalifiserer til støtte i denne runden. De seks kunstnerne som mottar TSSKs produksjonsstipend i 2023 er gode representanter for det høye kunstneriske nivået i regionen.

Årets stipendmottakere er:

Sigrid Voll Bøyum (f. 1988) tok sin mastergrad ved Kunstakademiet I Trondheim i 2020 og har i årene etter vist seg som en både poetisk, underfundig og ambisiøs kunstner. Hun arbeider med et bredt spekter av materialer og uttrykksformer, fra tegning og maleri til skulptur, installasjon og performance. Produksjonsstipendet for 2023 skal brukes til produksjon av to overdimensjonerte romvesen-inspirerte skulpturer laget av polymorfisk plastikk, stål og byggeskum. Skulpturene skal inngå i en scenografisk installasjon som skal vises i en utstilling i Telemark Kunstsenter høsten 2023.

Tobias Liljedahl (f. 1988) jobber mest med foto og video. Liljedahl arbeider for tiden med å utvide praksisen sin med skulpturelle verk og romlige installasjoner. Stipendet skal brukes som produksjonsstøtte til en utstilling i Bergen. Prosjektet tar utgangspunkt i lastekonteineren som et samfunnsmessig fenomen.

Veslemøy Lilleengen (f. 1975) har markert seg sterkt som en aktiv kunstner siden hun tok sin mastergrad ved Kunstakademiet i Trondheim i 2018. Hun kombinerer et sosialt og politisk engasjement med et bredt kunstnerisk register og har de siste fem årene vært en tydelig aktør på kunstfeltet, både med egne prosjekter og i samarbeid med andre. Produksjonsstipendet for 2023 skal bidra til å realisere et prosjekt med tittelen “Kvinnehelse Tour 2023” og som hun selv karakteriserer som både et manifest og et oppgitt brøl. Kunstnerisk vil det ta form av 13 skinnjakker- og vester som blir bemalt med motiver som henviser til de vanligste men likevel ukjente kvinnesykdommene.

Toril Redalen (f. 1973) tok sin mastergrad ved Kunsthøyskolen i Bergen i 2007. Produksjonsstipendet for 2023 skal brukes til produksjon av utstillingsprosjektet «NATURETUR» / «Eatnemevööstede» ved Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum i februar 2024 og utvikling av kunstprosjektene LETTUCE LEGACY og LINES MADE BY WALKING. Redalen har tidligere gjort seg bemerket med uroeer i gjenvunnet messing, blant annet URO - Skjelvende Menneske (2021) som tematiserte de ørsmå balansepunktene i og mellom menneskelivet og økologien.

Tore Reisch (f. 1978) tok sin mastergrad ved Kunstakademiet I Trondheim i 2011. Med treet i fokus og håndverket som et solid grunnlag lager Reisch skulpturer med en kraftfull, poetisk fortellerstemme. Han lar håndverket være drivkraft og styre formspråket. Han lar hendelser fra nærmiljøet være bakteppe for kunsten, og ofte en kritikk av ubalansen mellom naturvitere og ingeniørene i hvordan de håndterer utfordringene og konsekvensene av klimakrisen. Produksjonsstipendet for 2023 skal brukes til produksjon av en separatutstilling på K.U.K - Kjøpmannsgata Ung Kunst i September 2023.

Barbro Tiller (f. 1953) bor og jobber i fødebyen Trondheim. Hun har atelier ved Lademoen kunstnerverksteder. Hun er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim og arbeider med maleri, collage, tegning, grafikk og installasjon. Stipendet skal Tiller bruke til produksjon av et prosjekt med utgangspunkt i norske innsjøer.

---
TSSKs Produksjonsstipend lyses ut årlig og tildeles til profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere. Stipendmidlene tildeles senteret fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) sin ordning «Delegerte tildelinger» viss formål er å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet. Som kunstnerstyrt visningsrom er Trøndelag senter for samtidskunst opptatt av å støtte opp om arbeidsvilkårene og økonomien til kunstnere med bo og virke i Trøndelag. Midlene fra BKH går uavkortet til stipendutdeling og bidrar i arbeidet senteret gjør for å stimulere og styrke det profesjonelle kunst- og kunstnermiljøet i regionen. BKH sine retningslinjer ligger til grunn for innstillingene, og er godkjent av styret i TSSK.