Søk om å delta på DKS-LAB 2024 Trøndelag, søkefrist 15. mars.

01 Botanikkm LOGO 2023 webside Foto Amalie Marie Selvik

Er du profesjonell kunstner og er interessert i å lage et kunstprosjekt for og med barn? Sitter du med en spennende formidlingsidé knyttet til din kunstnerpraksis? Søk om å være med på produksjonsverksted i Trondheim i regi av Trøndelag senter for samtidskunst.

Gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) får barn og unge i hele landet oppleve kunst. Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK) har plass til tre kunstnere som ønsker å delta på verksted for å utvikle hver sin produksjon som kan passe til DKS.

DKS-lab 2024 vil foregå i TSSK sine lokaler i Trondheim fra 3. - 7. juni 2024 – hvorav én av test-dagene også vil foregår ute på en skole med elever. Dette er derfor et perfekt opplegg for kunstnere som har liten eller ingen erfaring med DKS, men som ønsker å jobbe med barn! Deltakere mottar et honorar på 25.000 kr.

Vi oppfordrer spesielt profesjonelle kunstnere som bor og arbeider i Trøndelag til å søke, da vi ønsker å øke antallet lokale DKS-produksjoner! Kunstnere fra hele landet kan imidlertid søke og vil bli vurdert. DKS-LAB er rettet mot kunstnere som har liten eller ingen erfaring med DKS.

DKS lab 2024 logo webside

Hva går DKS-LAB ut på?

I løpet av 5 dager får du mulighet til å utvikle et prosjekt til Den kulturelle skolesekken. Med utgangspunkt i en idé, eller et prosjekt du allerede har, får du hjelp fra erfarne veiledere fra kunst- og formidlingsfeltet med å tydeliggjøre din idé og metodevalg for dette formatet.

Du får hjelp til å utvikle prosjektet videre ved å diskutere og prøve ut med kollegaer og erfarne veiledere som deltar som foredragsholdere og samtalepartnere. Du får lært om muligheter og rammer i den kulturelle skolesekken, spisset ideer, velge metoder og utviklet formidlingen tilrettelagt målgrupper. I løpet av samlingen samarbeider vi med skolen og prøver ut prosjektene sammen barn i aktuelle aldersgrupper. DKS laben i Trøndelag er i år åpen for prosjekter for alle trinn (1.-10.).

Målet er å levere forslag til Kulturtankens DKS-portal som har innmeldingsfrist 1. oktober.

Mange av prosjektene som tidligere år har blitt utviklet på DKS-lab lever nå sitt eget liv som turne-produksjoner i Den kulturelle skolesekken.

Hvem arrangerer DKS-LAB?

Testlab arrangeres av Trøndelag senter for samtidskunst i samarbeid med Kulturtanken, DKS Trøndelag og DKS Trondheim.

DKS-LAB ledes av kunstner Kristina C. Karlsen som har lang erfaring fra DKS og andre arenaer for formidling av kunst og vært ansvarlig for gjennomføringen av tidligere DKS-LAB i Trondheim. I tillegg til Amalie Marie Selvik som er kunstformidler ved Trøndelag senter for samtidskunst. Veilederne bistår i produksjonsverkstedet, slik at prosjektene kan fungere best mulig for målgruppa.

DKS-LAB har plass for inntil tre prosjekter.

Sted: Trøndelag senter for samtidskunst, Trondheim

Tidsperiode: 03.- 07. Juni, 2024

Dette dekkes:

  • Honorar 25.000 kr.
  • Materialkostnader inntil 3.500 kr.
  • Mat, reise og opphold.

Søknadsfrist: 15. mars kl. 23.59

Hva slags prosjekter ser vi etter?

Vi ønsker søknader fra billedkunstnere som jobber med alle slags materialer og metoder. Deltakere vil bli valgt ut på bakgrunn av innsendte søknader med prosjektskisser. Det kan gjerne være ideer som er litt utenfor tradisjonelle båser. Prosjektene vil testes med barn enten 1. - 4. trinn, 5. - 7. trinn eller 8. - 10. trinn.

Søknaden skal inneholde:

  • Kort presentasjon av kunstnerskap og motivasjon (tekst maks 1 A4-side)
  • Maks 5 bilder
  • Idé for et prosjekt til DKS-lab og tittel, eventuell med bilder (tekst maks 1 A4-sider)
  • Kort CV
  • Informasjon om du har erfaring fra den kulturelle skolesekken, informasjon om tidligere deltakelse på DKS-lab og i så fall hvor har du deltatt

Søknadsfrist: 15. mars 2024 kl. 23.59

Søknaden sendes til formidling@samtidskunst.no og merkes med "Søknad DKS-Lab 2024".

Har du noen spørsmål?
Skriv til: Amalie Marie Selvik, formidling@samtidskunst.no

Testlab arrangeres i samarbeid med Kulturtanken, DKS Trøndelag og DKS Trondheim.

De valgte deltakerne vil bli kontaktet i slutten av mars 2024.

DKS-LAB er et nettverk av faglige utviklingsplattformer som holdes på kunstinstitusjoner over hele landet. Labene skal gi utøvere innen billedkunst, kunsthåndverk, kunstkritikk, design og arkitektur bedre forutsetninger for å utvikle innhold til Den kulturelle skolesekken (DKS).

Gjennom å delta i ordningen får utvalgte utøvere muligheten til å utvikle sine prosjekter gjennom et faglig kollegium, veiledning og praktisk erfaring med skolebesøk. Resultatet kan brukes til å levere inn programforslag til DKS-portalen 1. oktober.

DKS-lab 2024 er et samarbeid mellom 15 kunstinstitusjoner og 17 DKS-administrasjoner, samt Kulturtanken og Sparebankstiftelsen DNB.

DKS lab 2024 plakat webside