Kjøp boken "Kunstsentrenes vekselstrøm"

Banner Kunstsentrenes vekselstom

Kjøp boken "Kunstsentrenes vekselstrøm" - om kunstnerstyring og kunstsentrene de siste 50 år!

Boken "Kunstsentrenes vekselstrøm" drøfter temaer som kunstnerstyring, maktfordeling og ytringsfrihet. Hva er kunstsentrenes fremtid. Hva betyr det for publikum at det finnes kunstnerstyrte arenaer over hele landet? Ligger det viktige premisser for kunstforståelse i den kunstnerstyrte modellen? Eller motsatt, står den i veien for faglig utvikling og profesjonalisering?

I 1976 ble de tre første kunstsentrene etablert i Bergen, Trondheim og Stavanger. I dag eksisterer det 15 kunstsentre, fra Sámi Dáiddaguovddáš i Karasjok nord til Agder kunstsenter i Kristiansand sør. Hvilken betydning har de kunstnerstyrte sentrene for et levende kunstliv med produksjons- og visningsmuligheter?

Antologien Kunstsentrenes vekselstrøm (2023) er et innlegg i debatten om kunstsentrenes fremtid. Bidragsyterne drøfter temaer som kunstnerstyring, maktfordeling og ytringsfrihet. Hva betyr det for publikum at det finnes kunstnerstyrte arenaer over hele landet? Ligger det viktige premisser for kunstforståelse i den kunstnerstyrte modellen? Eller motsatt, står den i veien for faglig utvikling og profesjonalisering?

Utgivelsen har bidrag fra: Märit Aronsson-Towler, Joachim Friis, André Gali, Mina S. Haufmann, Geir Bergersen Huse, Merete Jonvik og Hanne Hammer Stien, Sissel Lillebostad, Mari Opsahl, Eivind Slettemeås, Stephanie Serrano Sundby, Hilde Sørstrøm og Synnøve Vik.

Redaktør: Marit K. Lykken Flåtter

Boka er realisert på oppdrag av Kunstsentrene i Norge (KIN) med støtte fra Stiftelsen Fritt Ord og Norsk kulturråd og gis ut av Museumsforlaget.

Boken gis ut av Museumsforlaget.
Bokas nettside ➝


Nytt omslag Kunstsentrenes vekselstom 02 02 2023