Ikke ekskluder kunstnerforeldre!

Kunstnernes mammakollektiv marsmøte 2024 Foto Amalie Marie Selvik 017 webside

(f.v.) Monika Mørch, Kirsti Taylor Bye og Ingri Haraldsen. Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

I forbindelse med 8. mars har Trøndelag senter for samtidskunst og Kunstnernes MammaKollektiv v/Kirsti Taylor Bye tatt initiativ til å lage en norsk oversettelse av manifestet til Hettie Judah, "How not to exclude Artist Parents, some guidlines for institutions and resicencies".

Dette manifestet har siden 2021 blitt oversatt til 15 språk. Målet er å hjelpe kunstinstitusjoner med å legge til rette for at det skal la seg gjøre å kombinere foreldreskap og kunstnerrollen, med et overgripende ønske om fleksibilitet hos kunstinstitusjonene.

Du finner manifestet her: www.artist-parents.com

Artist Parents webside

Workshop og kollektiv oversettelse

Mandag 4. mars ble det avholdt en første oversettelses-workshop med kunsthåndverker Monika Mørck, kunstner Kirsti Taylor Bye og kunstner Ingri Haraldsen. Gjennom å kollektivt oversette manifestet til norsk er det naturlig å også undersøke hvordan situasjonen er i Norge, her og nå. Er alle punktene relevante for vår situasjon i Norge? Og er det eventuelt noe i manifestet som må tilpasses ved å legge til eller trekke fra?

Når hele manifestet er oversatt vil den bli distribuert til alle landets femten kunstsentre. I tillegg vil den norske oversettelsen bli publisert og inkludert på artist-parents.com

Hettie Judah er forfatter, kritiker og kurator, basert i London, og har blant annet utgitt boken How Not to Exclude Artist Mothers (and Other Parents) i 2022.

Her er et intervju med Hettie Judah publisert hos Kunstkritikk.no den 16.02.2023

Kunstnernes MammaKollektiv er et nettverk i etableringsfasen. Kollektivet jobber med å kartlegge, synliggjøre og bidra til å forbedre kunstnerforeldres situasjon i Norge. Kirsti Taylor Bye er kunstner og initiativtaker til kollektivet. Hun har tidligere erfaring fra å ha sittet i styret til Konstnärernas MammaKollektiv i Sverige, som bygger på samme ideer og prinsipp.

Les om det første interessemøtet til Kunstnernes MammaKollektiv

Vil du komme i kontakt med Kunstnernes MammaKollektiv send en epost til: kunstnernesmammakollektiv@gmail.com