Heldagseminar 10. februar!

NKM seminar banner jan2

Trøndelag senter for samtidskunst og Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge arrangerte 10. februar 2024 "Med hånden på kunsten" - et heldags fagseminar om kunsthåndverkets status nå, og den materialbaserte kunstens rolle og posisjon som fagfelt i vår tid.

Hva kjennetegner kunsthåndverk i dag, og hvor er det på vei? Hva er det vi ser skjer i kunstfeltet nasjonalt og internasjonalt? Hvordan skal kunsthåndverket posisjonere seg og hva skal det kalle seg? Om vi i fremtiden står uten verken spesialisert utdanning for kunsthåndverk eller et eget museum for kunsthåndverk og design i Norge, i en tid hvor alt slås sammen med billedkunsten?

Seminaret hadde som mål å løfte frem aktuelle prosjekter, kunnskap og praksiser som er med på å sette agendaen på kunstfeltet i dag – og som bidrar til den økende interessen for håndverks- og materialkunnskap.

Seminaret presenterte foredrag med Knut Astrup Bull, Lotte Konow Lund, Ingrid Lunnan Nødseth og Kjetil Røed. Samt kunstnerpresentasjoner med Borghild Rudjord Unneland, Phillip Spillmann, Karen Kviltu Lidal.

Seminaret er støttet av Stiftelsen Fritt Ord, Kunsthåndverkernes fond, Kulturdirektoratet og Trøndelag fylkeskommune.


Her på siden finner du informasjon om programmet, samt bilder og videopptak fra seminaret:


Videodokumentasjon: Tobias Liljedahl

https://vimeo.com/tssk


Webside NKM Fagseminar 2024 Foto Amalie Marie Selvik 002
Webside NKM Fagseminar 2024 Foto Amalie Marie Selvik 007
Webside NKM Fagseminar 2024 Foto Amalie Marie Selvik 031
Webside NKM seminar 2024 TSSK Foto Tobias Liljedahl 005
Webside NKM seminar 2024 TSSK Foto Tobias Liljedahl 002
Webside NKM seminar 2024 TSSK Foto Tobias Liljedahl 004
Webside NKM Fagseminar 2024 Foto Amalie Marie Selvik 013
Webside NKM seminar 2024 TSSK Foto Amalie M Selvik 084
Webside NKM Fagseminar 2024 Foto Amalie Marie Selvik 092
Webside NKM Fagseminar 2024 Foto Amalie Marie Selvik 063
Webside NKM Fagseminar 2024 Foto Amalie Marie Selvik 070
Webside NKM Fagseminar 2024 Foto Amalie Marie Selvik 077
Webside NKM Fagseminar 2024 Foto Amalie Marie Selvik 045

PROGRAM FOR DAGEN:

Kl. 09.30: Registrering og oppmøte

kl. 10.00 - 10.05: Velkommen

Carl Martin Rosenkilde Faurby (daglig leder TSSK) og Monika Mørck (regionleder NKM).

kl. 10.05 - 10.50: «Kunsthåndverkets livsvilkår i et byråkrat- og markedsstyrt kunstfelt»
Knut Astrup Bull er seniorkurator ved Nasjonalmuseet, og i dette foredraget vil han snakke om den situasjonen for den materialbaserte kunsten og kunsthåndverket i dag. Kunstfeltet har gjennomgått institusjonssammenslåinger og kommersialisering over de siste 20 årene. I kjølvannet av de strukturelle endringene – og i et såkalt utvidet kunstfelt – ser kunsthåndverket ut til å ha mistet sin aktualitet.

kl. 10.55 - 11.10: Kunstnerpresentasjon med Borghild Rudjord Unneland.
Unneland er aktuell med separatutstillingen «Bevismaterialer» hos Trøndelag senter for samtidskunst.

kl. 11.15 - 12.00
«Den materialbaserte kunsten fra et undervisningsperspektiv ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO)»

Lotte Konow Lund har fulgt utviklingen til utdanningen ved avdeling kunst og håndverk ved KHIO. Som veileder har hun fulgt opp studenter gjennom deres utdanningsløp i over 20 år. Hun vil snakke om hvordan hun betrakter utviklingen innen utdanningen, og hvilken påvirkning det har hatt på kunstfeltet.

kl. 12.00 - 12.50: Lunsj

kl. 13.00 - 13.20: Kunstnerpresentasjon med smykkekunstner Philipp Spillmann.

kl. 13.25 - 14.10: «Historisk tilbakeblikk»
Ingrid Lunnan er direktør ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og vil gi et historisk tilbakeblikk på kunsthåndverket med utgangspunkt i Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum sin samling.

kl. 14.15 - 14.35: Kunstnerpresentasjon med tekstilkunstner Karen Kviltu Lidal

kl. 14.35 - 14.50: Kaffepause

(Dessverre har Toril Redalen avlyst sin kunstnerpresentasjon pga. sykdom)

kl. 15.00 - 15.45: Amorøs pluralisme – kunsthåndverk og kjærlighet
Kjetil Røed er forfatter, kunstkritiker og redaktør for tidsskriftet Billedkunst. Han vil snakke om håndverkets analoge varme som noe essensielt i en tid hvor digitaliseringen transformerer alt menneskelig til tekniske utfordringer. Hverken KI (kunstig intelligens) eller algoritmer kan erstatte arbeidet med faktiske materialer, slik materialet ikke kan tenkes uten bearbeidelse av erfaringer i et større perspektiv. Kjetil Røed tenker høyt rundt kunsthåndverkets samtidige verdi med Hannah Ryggens «Vi lever på en stjerne» (1958) som sentralt eksempel.

kl. 15.50 - 16.30: Spørsmål og avslutning av seminaret
Carl Martin Rosenkilde Faurby og Monika Mørck.

17.00 - Felles middag på Una Solsiden (påmelding til middag avsluttet)

Knut Astrup Bull Foto Ina Wesenberg Nasjonalmuseet webs

Knut Astrup Bull. Foto: Nasjonalmuseet

Knut Astrup Bull. Foto: Nasjonalmuseet

Lotte Konow Lund Foto Ellen Lande Gossner webs

Lotte Konow Lund. Foto: Ellen Lande Gossner

Lotte Konow Lund. Foto: Ellen Lande Gossner

Ingrid L Nødseth Foto Freia Beer NKIM webs

Ingrid Lunnan Nødseth. Foto: Freia Beer / Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

Ingrid Lunnan Nødseth. Foto: Freia Beer / Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

Kjetil Røed Foto Norske Billedkunstnere webside

Kjetil Røed. Foto: Norske Billedkunstnere

Kjetil Røed. Foto: Norske Billedkunstnere

Borghild Unneland Foto webs

Borghild Rudjord Unneland. Foto: Privat

Borghild Rudjord Unneland. Foto: Privat

Philipp Spillmann Foto privat webside

Philipp Spillmann. Foto: privat

Philipp Spillmann. Foto: privat

Toril Redalen Foto privat webside

Toril Redalen. Foto: privat

Toril Redalen. Foto: privat

Karen Kviltu Lidal Foto Kristine Sand webs

Karen Kviltu Lidal. Foto: Kristine Sand

Karen Kviltu Lidal. Foto: Kristine Sand

Carl Martin Faurby2023 Foto AMS web
Monika Mørck Photo Credit Lili Zaneta webs

FOREDRAGSHOLDERE:

Knut Astrup Bull (f.1968) er kunsthistoriker og seniorkurator ved Nasjonalmuseet for avdeling design og kunsthåndverk. Han har kuratert en rekke utstillinger, og Bull har håndverkets estetikk som spesialområde og har utgitt en rekke artikler i kataloger og tidsskrifter om temaet. Bla. redaktør av bokserien Documents of Contemporary Crafts: Material Perceptions (2018) med Andre Gali, og forfatter av Horizon : transferware and contemporary ceramics (2015), En ny diskurs for kunsthåndverket – En teori om det nye konseptuelle kunsthåndverket (Oslo 2007), Modus operandi – hensiktsmessighetens estetikk (Trondheim 2009). Bull har tidligere bla. vært kurator og førstekonservator ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim. Han avla sin hovedfagseksamen ved Universitetet i Bergen i 1997 om forholdet mellom billedkunsten og kunsthåndverket.

Lotte Konow Lund (f. 1967) studerte billedkunst ved Kunstakademiet, og underviser nå som professor på avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo, med særlig ansvar for presentasjonsformer og formidling. Lund arbeider i en rekke medier, fra tegning til video-performace, skulptur og tekst, og undersøker spørsmål knyttet til identitet, kjønn, kunstnerens rolle i samfunnet og maktstruktur.

Ingrid Lunnan Nødseth (f. 1983) er direktør ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Nødseth har doktorgrad fra Institutt for kunst og medievitenskap ved NTNU (2021), der hun også har vært ansatt som universitetslektor og førsteamanuensis. Gjennom forskning, undervisning og museumsarbeid har Nødseths arbeid vært orientert rundt tekstil, og hun er nå prosjektleder for forskningsprosjektet MUTE: Museums and Textiles in Trondheim som er støttet av Norges Forskningsråd.

Kjetil Røed (f. 1973) er forfatter, kunstkritiker, oversetter og redaktør for Billedkunst. Han skriver om både film, litteratur og kunst, og har tidligere skrevet for Vårt Land, Aftenposten, Morgenbladet, Klassekampen, Kunstkritikk.no, Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift, Le Monde Diplomatique, Frieze, Artreview og Artforum.com. Han har utgitt Kunsten og livet, en bruksanvisning (Flamme forlag, 2019), Kunsten og døden, en bruksanvisning (Res Publica, 2021) og Fra punktum til kolon: et essay om kritikk og kjærlighet (Pelikanen, 2022). Han arbeider for tiden med Radikal kjærlighet – en større utgivelse om kjærlighet, kunst og politikk. Han har oversatt Iris Murdoch: Det Godes Suverenitet (Cappelens Upopulære, 2022) og kommer neste år med en oversettelse av Timothy Mortons All kunst er økologisk (Cappelens Upopulære, 2024)

KUNSTNERE:

Borghild Rudjord Unneland (f.1978) bor og arbeider i Bergen. Hun er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen og har etter endt hovedfag i 2003 vært en svært synlig og aktiv utstiller, samtidig som hun har arbeidet med offentlige kunstprosjekter. Unneland arbeider ofte med installasjoner der hverdagsobjekter byr på en rik verden av assosiasjoner og sanselige opplevelser. I februar 2024 presenterer Unneland sin separatutstilling «Bevismaterialer» hos Trøndelag senter for samtidskunst.

Karen Kviltu Lidal (f. 1979, Akershus) bor og arbeider i Fredrikstad og Berlin. Hun har en mastergrad fra Kunsthøgskolen i Oslo ved avdeling for tekstil (2008). Hun har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland og senest med soloutstillingen «Min arkitektur» i Kunstnerforbundet og deltakelse i Årsutstillingen 2023, samt i gruppeutstillingen «The Work That Textile Does» på Central Museum of Textiles, Lodz, Polen (2023). Gjennom arbeid med vev, installasjon og tegning undersøker hun hvordan arkitektur relaterer seg til kroppen, til kjønn, til individet og det sosiale. Hun bruker ofte sin egen kropp som målestokk, tegner av rom og kart, overfører til filt eller vever nye romlige avgrensninger. Samspillet mellom det målbare og det opplevde er viktig i prosjektene.

Lidals arbeid er innkjøpt av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim og KODE i Bergen.

Philipp Spillmann (f. 1977) har nylig flyttet til Oslo etter å ha vært basert i Kautokeino i 20 år. Spillmann har en klassisk gullsmedutdannelse fra Sveits, og benytter i stor grad funnede gjenstander, maritimt plastsøppel og edle metaller som kilde til assosiasjon og inspirasjon i sitt arbeid. Han utforsker smykkenes roller, muligheter og fleksible grenser mot objekt, skulptur og installasjon. Lekent og eksperimenterende forholder smykkene seg i like stor grad til hverandre, til andre objekter og til omgivelsene, som de gjør til den menneskelige kroppen.

(Avlyst kunstnerpresentasjon) Toril Redalen (f. 1973) bor og arbeider i Trondheim/Todalen. Hun har en bachelorgrad i keramikk og en mastergrad i kunst fra Kunsthøyskolen i Bergen. Redalen har vært kurator og prosjektleder for flere utstillingsprosjekter og har mange utstillinger bak seg. Senest med utstillingen «Lines Made by Walking» ved Galleri Format i Oslo sammen med kunstner Siri Skjerve. Nå arbeider hun mot utstillingsprosjektet «NATURETUR» / «Eatnemevööstede» ved Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum i 2024. I 2023 ble Redalen tildelt Statens arbeidsstipend for 10 år.

MODERATOR

Carl Martin Rosenkilde Faurby (f. 1981) er daglig leder ved Trøndelag senter for samtidskunst. Han har tidligere vært programkurator og produksjonsansvarlig ved Kunsthall Trondheim (2016-2023), hvor han primært jobbet med å utvikle kunsthallens publikum gjennom formidling og faglige aktivitetsprogram, samt kurator og prosjektleder for flere soloutstillinger. Faurby har en master i Moderne Kultur og Kulturformidling fra Københavns Universitet, og har tidligere jobbet frilans som kurator og skribent i København.

Monika Mørck (f. 1984) er regionleder for Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge (NKM). Hun er tekstilkunstner utdannet ved Accademia Italiana, Firenze og Kunsthøgskolen i Oslo – KHIO ved avdeling tekstil (2008-2013), og medlem av Gregus Kunstnerverksteder. Mørck har hatt separatutstillinger ved Soft Galleri, Bærum Kulturhus og TM51 Infill, og duo-utstillinger med Maia Birkeland ved Trøndelag senter for samtidskunst, Galleri Format, Hordaland Kunstsenter og Osterøy Museum. Mørck er innkjøpt av Oslo Kommune, Drammens Museum, Trondheim Kommune og Bergen Bibliotek. Mørck har jobbet som formidlingsansvarlig ved Soft Galleri, vært sensor på BA-eksamen og veileder for studenter ved KHIO.

Knut Astrup Bull Foto Ina Wesenberg Nasjonalmuseet webs

Knut Astrup Bull. Foto: Nasjonalmuseet

Knut Astrup Bull. Foto: Nasjonalmuseet

Lotte Konow Lund Foto Ellen Lande Gossner webs

Lotte Konow Lund. Foto: Ellen Lande Gossner

Lotte Konow Lund. Foto: Ellen Lande Gossner

Ingrid L Nødseth Foto Freia Beer NKIM webs

Ingrid Lunnan Nødseth. Foto: Freia Beer / Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

Ingrid Lunnan Nødseth. Foto: Freia Beer / Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

Kjetil Røed Foto Norske Billedkunstnere webside

Kjetil Røed. Foto: Norske Billedkunstnere

Kjetil Røed. Foto: Norske Billedkunstnere

Borghild Unneland Foto webs

Borghild Rudjord Unneland. Foto: Privat

Borghild Rudjord Unneland. Foto: Privat

Philipp Spillmann Foto privat webside

Philipp Spillmann. Foto: privat

Philipp Spillmann. Foto: privat

Toril Redalen Foto privat webside

Toril Redalen. Foto: privat

Toril Redalen. Foto: privat

Karen Kviltu Lidal Foto Kristine Sand webs

Karen Kviltu Lidal. Foto: Kristine Sand

Karen Kviltu Lidal. Foto: Kristine Sand

Carl Martin Faurby2023 Foto AMS web

Monika Mørck Photo Credit Lili Zaneta webs

Webside NKM Fagseminar 2024 Foto Amalie Marie Selvik 063

Webside NKM Fagseminar 2024 Foto Amalie Marie Selvik 070

Webside NKM Fagseminar 2024 Foto Amalie Marie Selvik 077

Webside NKM Fagseminar 2024 Foto Amalie Marie Selvik 045

Webside NKM Fagseminar 2024 Foto Amalie Marie Selvik 002

Webside NKM Fagseminar 2024 Foto Amalie Marie Selvik 007

Webside NKM Fagseminar 2024 Foto Amalie Marie Selvik 031

Webside NKM seminar 2024 TSSK Foto Tobias Liljedahl 005

Webside NKM seminar 2024 TSSK Foto Tobias Liljedahl 002

Webside NKM seminar 2024 TSSK Foto Tobias Liljedahl 004

Webside NKM Fagseminar 2024 Foto Amalie Marie Selvik 013

Webside NKM seminar 2024 TSSK Foto Amalie M Selvik 084

Webside NKM Fagseminar 2024 Foto Amalie Marie Selvik 092