Artist-in-Residence Trøndelag

Ai R Trdl Foto Amalie Marie Selvik 004 web

Hva er på gang, hva finnes, hva ønskes og hva trengs av artist-in-residence muligheter i Trøndelag?

På TSSK drømmer vi om flere artist-in-residence muligheter i Trøndelag. Gjerne utenfor byen. Vi har oppdaget at det imidlertid finns en masse tiltak allerede som bidrar til at kunstnere, kuratorer og kritikere kan ha gjesteopphold i Trøndelag. Flere residency – programmer har eksistert ganske lenge, men strever med å skaffe finansiering og ressurser. Flere ønsker å starte, og mange er også i gang med å planlegge nye. Samtidig drømmer og ønsker folk å dra til et sted for å få arbeidsro og inspirasjon.

Nettverk AiR Trøndelag

Trøndelag senter for samtidskunst vil derfor prøve å få oversikt og ta et spadetak for et nettverk. Vi tror at et nettverk som står samlet kan medvirke til å synliggjøre de ulike regionale initiativene, skaffe midler og holde et momentum, når ressursene og tiden ikke slår til.

Hvilke initiativer finnes for profesjonelle kunstnere?

Hvordan kan et sterkt nettverk hjelpe med å overvinne byråkratiske utfordringer? Noen opplever det vanskelig å få støtte fra sin kommune. Kan et nettverk og en kunstinstitusjon bidra til å synliggjøre den offentlige gevinsten av et residency-program, og gjøre kommunikasjonen med byråkratiet lettere?

Kan man i felleskap jobbe for en tydeligere regional satsning for kunstneropphold uten å skulle Strømline initiativene?

Driver du et artist-in-residency i Trøndelag? Er du i gang med å planlegg et, eller vet du om noen som gjør det? Kjenner du historien til tidligere kunstneropphold-programmer i Trøndelag?


Bli med i nettverket, del dine erfaringer, møt andre og bidra til å få bedre vilkår på plass for kunstneropphold i regionen.

Allmøte 15. desember 2023


Ai R Trøndelag 2023 foto Kjersti Berg TSSK 3 web