Covid-19 – Informasjon til besøkende om våre tiltak under Koronaepedemien

Les mer

Våre tjenester

Oppdragsgivere for kunst i offentlige rom, det være seg kommuner, fylkeskommunen og private næringsliv, kan kontakte Trøndelag senter for samtidskunst for å få hjelp og rådgivning.

KunstkonsulenterÅ benytte seg av kunstfaglig kompetanse er en lønnsom investering for å oppnå gode resultater.

En kunstkonsulent eller kunstfaglig leder har som oppgave å utarbeide en kunstplan. Dette er nøkkeldokumentet under arbeidet med å gjennomføre et kunstprosjekt. Kunstplanen er også en forutsetning for å få utløst midler fra KORO, som er statens fagorgan for kunst i offentlige rom som forvalter utsmykninger i statlige bygg, og har støtteordninger for kommunale og fylkeskommunale prosjekter i bygg og uterom.

Kunstkonsulenten leder kunstutvalget, som ofte består av byggherre, arkitekt og brukerrepresentant(er) og sørger for at demokratiske og kunstfaglige hensyn blir godt ivaretatt.

Koro har en database med oversikt over kvalifiserte kunstkonsulenter i Norge delt inn i regioner.

Her finner du KORO sin oversikt over kunstkonsulenter i Trøndelag

Gå til vårt register med dyktige kunstkonsulenter i Trøndelag (kommer)

KORO sine støtteordninger


KORO gir støtte til produksjon av kunst i ulike offentlige arenaer. Profesjonelle kunstnere, kuratorer, sivilsamfunnsaktører og aktører fra lokale og regionale myndigheter kan søke. Nye midler utlyses en gang i året, vanligvis i begynnelsen av februar. I tillegg støtter KORO ulike tiltak som øker kunnskapen og kompetansen om kunst i offentlige rom, og støtte til styrking av kunstproduksjon i lokalsamfunn over hele landet. Lokalsamfunnsordninga (LOK) har søknadsfrist en gang i året.

Du kan også søke KORO om støtte til kunnskapsutvikling og formidling. Søknader vurderes fortløpende, og det er ingen søknadsfrist. Mer informasjon om disse tilskuddsordningene finnes på koro.no.

KORO sin oppdragsportal


KORO har en oppdragsportal på sine nettsider der oppdrag til kunstkonsulenter og konkurranser for kunstnere kan utlyses.

Utlysninger


Har du et oppdrag å lyse ut? Vi kan hjelpe deg med å publisere oppdrag, regionalt og nasjonalt.

Gå til utlysninger av oppdrag

Kurs og seminar


Seminarene henvender seg i til kommunene i regionen og andre aktører i feltet som kunstnere, kuratorer, kunstkonsulenter, arkitekter og private utbyggere og næringsliv.

Formidling av kunstverk i offentlige rom

Omvisning for publikum i Akrinn NTNU

Omvisning av den nye kunsten i Akrinn, NTNU - Campus Kalvskinnet med kunstfaglig prosjektleder Reidun Bull-Hansen og kunsthistoriker Margrete Abelsen.

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Ved forespørsel kan Trøndelag senter for samtidskunst tilby tjenester innen formidling av kunstverk i offentlige rom.

  • Utvikle kunstpedagogisk innhold
  • Utvikle formidlingsmateriell
  • Gjennomføre omvisninger
  • Gjennomføre kunstpedagogisk formidling

Ta kontakt


Har du spørsmål vedrørende våre tjenester kontakt:

Randi Martine Brockmann
Telefon: (+47) 73 52 49 10