Utstillingsplass

Utstillingssalen

Utstillingssalen. Foto: Trøndelag senter for samtidskunst

Trøndelag senter for samtidskunst åpner opp for å motta søknader om utstillingsplass fra profesjonelle kunstnere annet hvert år. Det er kunstfaglig råd som behandler søknadene.

Kunstfaglig råd ved Trøndelag senter for samtidskunst har ansvaret for det kunstneriske programmet, og setter sammen et utstillingsprogram på grunnlag av innsendte søknader. Rådet kan også invitere kunstnere eller initiere kunstproduksjoner.

Les mer om kunstfaglig råd her

Søk utstillingsplass 2025-2026

Trøndelag senter for samtidskunst inviterer kunstnere med bo og virke i Norge til å søke utstillingsplass for perioden 2025 - 2026.

Søkefrist: 5. november 2023

Søk utstillingsplass for 2025/2026