Utstillingsplass

Utstillingssalen

Utstillingssalen. Foto: Trøndelag senter for samtidskunst

Trøndelag senter for samtidskunst tar i mot søknader om utstillingsplass fra profesjonelle kunstnere annet hvert år gjennom Open Call. Det er kunstfaglig råd som behandler søknadene.

Kunstfaglig råd ved Trøndelag senter for samtidskunst har ansvaret for det kunstneriske programmet, og setter sammen et utstillingsprogram på grunnlag av innsendte søknader. Rådet kan også invitere kunstnere eller initiere kunstproduksjoner.

Les mer om kunstfaglig råd her

(Avsluttet) Søk utstillingsplass 2025-2026

Trøndelag senter for samtidskunst inviterte kunstnere med bo og virke i Norge til å søke utstillingsplass for perioden 2025 - 2026.

Søkefristen var 5. november 2023 - neste mulighet kommer i slutten av 2025.

Svar på søknader sendes ut i begynnelsen av mars 2024.

Søk utstillingsplass for 2025/2026 (avsluttet)