TSSKs Årsmøte 2024 onsdag 22. mai kl. 18.00

Julekort 2023 webside

Til medlemmene i Trøndelag Bildende Kunstnere og Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge. Velkommen til Årsmøte 2024.

Alle medlemmene i Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK) og Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge (NKM) har stemmerett på årsmøtet til Trøndelag senter for samtidskunst. Vedtak gjøres ved alminnelig flertall blant de fremmøtte. Vedtektsendring krever 2/3 flertall blant de frammøtte.

Tid: Onsdag 22. mai kl. 18.00 - 20.00
Sted: Trøndelag senter for samtidskunst, Fjordgata 11-Trondheim

Her er Årsmøtepapirene (PDF)

Vi viser for øvrig til vedtektene til TSSK. Disse finner du på vår nettside her: samtidskunst.no/styret