Trøndelagsutstillingen

Trøndelagsutstillingen er en årlig landsdelsutstilling for billedkunst som første gang ble arrangert i 1976. Utstillingen arrangeres av Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK) og administreres av Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK).

Trøndelagsutstillingen blir arrangert som juryert kollektivutstilling og baseres på fri innsendelse av arbeider av kunstnere med tilknytning til Trøndelag. Man kan søke med alle typer kunstuttrykk, med maks. tre verk per søker.

Trøndelagsutstillingen juryeres i to trinn. Førstejuryering skjer på grunnlag av digital dokumentasjon og andrejuryering med originalarbeider.

Juryen består av tre kunstnere med medlemskap i NBK. De sitter i to år av gangen. To jurymedlemmer har verv i TBK’s kunstfaglige råd det året arbeidet starter. Jurymedlem nummer 3 velges av TBK’s kunstfaglig råd i felleskap. Juryen har det kunstfaglige ansvaret for utstillingen.

I Norge er det fem årlige landsdelsutstillinger for billedkunst. Vestlandsutstillingen, Østlandsutstillingen, Sørlandsutstillingen, Nordnorsken og Trøndelagsutstillingen.

Gå til trondelagsutstillingen.no

Trøndelagsutstillingen 40 år


Trøndelagsutstillingen ble opprettet av Trøndelag Bildende Kunstnere i 1976, samtidig som Trøndelag senter for samtidskunst ble etablert i Trondheim. Bakteppet her var Kunstneraksjonen på 70-tallet. Målet med Kunstneraksjonen var blant annet å sikre kunstens frihet, kunstnerens ytringsfrihet, frihet til å se den kunst man vil og friheten til å se kunsten i ulike sammenhenger. Trøndelagsutstillingen har kunstnerstyrt formidling som bærende prinsipp. Selve fundamentet i utstillingen er fri innsendelse og at det er en fagfelle-jury som velger ut arbeidene som deltar.

Mens TBK sikrer utstillingens kunstfaglige kvalitet gjennom juryen som er valgt på årsmøtet, har TSSK det administrative og praktiske ansvaret for gjennomføringen. Slik har det vært fra starten i 1976.

Trøndelagsutstillingen 1977

Den første Trøndelagsutstillingen åpnet i Trondhjems Kunstforening 14. april 1977, og var en stor begivenhet som betydde mye for kunstnerne i landsdelen. Juryen hadde valgt ut 60 verk av 44 kunstnere, hvorav 15 malere, 9 skulptører, 17 tegnere/grafikere og 3 tekstilkunstnere. Blant deltagerne var Håkon Bleken, Inger Sitter, Tone Thiis Schjetne, Kristoffer Leirdal og Mette Handberg, for å nevne noen.

Les Trøndelagsutstillingens katalog fra 1977

I de første årene hadde Trøndelagsutstillingen tilholdssted i Trondhjems Kunstforenings lokaler. Senere ble utstillingen flyttet til lokalene til Trøndelag kunstsenter på Kalvskinnet (i gamle EC Dahls stiftelse) helt til Trøndelag senter for samtidskunst flyttet til Fjordgata 11, hvor det idag har tilholdssted. I perioden 2008 - 2011 ble Trøndelagsutstillingen presentert i ubåtbunkeren DORA 1.

Trøndelagsutstillingens 40-årsjubileum i 2016

I 2016 ble 40-årsjubileet markert med en juryert utstilling i utstillingslokalet til Galleri KiT, Kunstakademiet i Trondheim, NTNU, og jubileumsutstillingen «Fortid møter samtid» hos Trøndelag senter for samtidskunst. Her ble det presentert kunstverk av de inviterte kunstnerne Lars Tiller, Kjell Erik Killi Olsen, Gerard Siler, Elisabeth Harr, Talleiv Taro Manum og Ane Mette Hol. Seks kunstnere som alle har vært med å definere sin tidsepoke og som hver på sin måte representerer Trøndelagsutstillingens historie.

I tillegg valgte juryen å løfte frem seks yngre kunstnere ved å invitere dem til å produsere nye verk, som kommenterer hvert sitt historiske kunstverk. Øyvind Sørfjordmo, Marius Amdam, Tore Reisch, Monicka Mørch, Sissel Bergh og Anders Solberg.

Les Trøndelagsutstillingens jubileumskatalog


40 Trøndelagsutstillingen Fortid møter samtid 2016 268

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelagsutstillingen

Adresse: Fjordgata 11, 7010 Trondheim

E-post: trondelagsutstillingen@gmail.com
Telefon: 73 52 49 10