Trøndelag senter for samtidskunst søker ny daglig leder! Søkefrist 31. mars 2023.

Foto Trøndelag senter for samtidskunst

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Vil du lede et av Trøndelags viktigste visningssteder for kunsthåndverk og billedkunst? Trøndelag senter for samtidskunst søker daglig leder i 100 % åremålsstilling. Åremålet er på fire år med mulighet for forlengelse.

Søkefrist er 31. mars 2023.

Om Trøndelag senter for samtidskunst:

Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK) er et kunstnerstyrt visningssted for samtidskunst som ligger sentralt i Trondheim. Senteret er organisert som en selvstendig forening som har de regionale grunnorganisasjonene Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK) og Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge (NKM) som sine medlemmer. I tillegg til utstillingsvirksomheten er senteret regionalt kompetansesenter for Kunst i offentlige rom (KIOR) og administrerer Trøndelagsutstillingen (TU) på oppdrag for TBK. TSSK er medlem av landsforeningen Kunstsentrene i Norge (KiN), og drives med offentlig støtte fra Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune.

TSSK er et viktig visningssted for billedkunst og kunsthåndverk, og produserer årlig seks utstillinger med hovedvekt på separatutstillinger. I tillegg viser senteret den årlige landsdelsutstillingen og flere andre utstillingssamarbeid. Ved å formidle kunst som engasjerer, skal TSSK styrke kunstens rolle i regionen. Det kunstfaglige mandatet ligger hos kunstfaglig råd som ledes av daglig leder og ellers består av representanter oppnevnt av styret.

Vi har et av landets mest karakteristiske utstillingsrom på 140 m2 med store vindusflater ut mot gata. Videre består lokalet av et formidlingsrom, et prosjektrom for visning av lyd- og videoverk, et publikumsareal brukt til blant annet workshops og kunstnerpresentasjoner, samt kontorer for de ansatte.

Staben består av daglig leder, utstillingsprodusent og prosjektleder for TU, kunstformidler og kommunikasjonsansvarlig, og gallerivert, totalt 3,2 årsverk.

Om daglig leder:

Vi søker en ambisiøs og nytenkende person som kan videreutvikle TSSK. Daglig leder må identifisere seg med TSSK sine kjerneverdier: profesjonell, demokratisk og nytenkende.

Som daglig leder vil du ha den overordnede daglige ledelsen av TSSK, og du skal ivareta kunstsenterets utadrettede virksomhet i samarbeid med styret.

Ansvarsområder som ligger i stillingen er: ledelse og drift, personal, økonomi, kunstfaglig arbeid, Kunst i offentlige rom, markedsføring, kommunikasjon, nettverksbygging og samarbeid.

Viktige arbeidsoppgaver vil blant annet være: å lede den daglige driften av senteret i samsvar med gjeldende vedtekter, sikre god økonomistyring, lede arbeidet i kunstfaglig råd, virke som rådgiver i kunst i offentlige rom og ha dialog med senterets medlemmer Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK) og Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge (NKM).

Arbeidssted vil være: Trøndelag senter for samtidskunst, Fjordgata 11, 7010 Trondheim.

Personen vi søker, må ha:

 • bred kunstfaglig kompetanse.
 • kunnskap og erfaring innen ledelse og formidling.
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk.
 • gode samarbeidsevner.

Personen vi søker, bør i tillegg:

 • ha god kjennskap til samtidskunstfeltet.
 • ha kjennskap og interesse for kunstnernes arbeidsvilkår og fagpolitiske arbeid.
 • ha god kjennskap til fagfeltet Kunst i offentlig rom.
 • ha kompetanse på kommunikasjon.
 • anerkjenne betydningen av regional og lokal forankring.
 • være ryddig, strukturert og pålitelig.
 • bo eller være villig til å flytte til Trondheim eller omegn.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr:

 • muligheten til å lede og utvikle et av Norges flotteste visningssteder.
 • spennende og varierte arbeidsoppgaver.
 • gode lærings- og utviklingsmuligheter.
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø med hyggelige og engasjerte kolleger.
 • en sentral rolle i et ambisiøst og raskt voksende kunstfelt i regionen.
 • lønn etter avtale.
 • ordning for tjenestepensjon.


Søknad og tiltredelse:

Søknadsfrist: 31. mars 2023

Tiltredelse etter avtale.

Søknad med CV sendes på e-post til: styret@samtidskunst.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til styreleder Reinhold Ziegler, tlf. 95 24 14 24, e-post: reinhold.ziegler2@outlook.com.