To kuratorer/kunstkonsulenter søkes til NTNU Gløshaugen 2024-2030, søkefrist 08. januar 2024.

NTNU Gløshaugen

Vil du være med å utvikle kunst til NTNU? KORO søker to engasjerte og erfarne kuratorer/kunstkonsulenter som kan følge prosjektet fra oppstart i begynnelsen av 2024 til avslutning i 2030.

NTNU skal samle store deler av sin virksomhet i Trondheim rundt Gløshaugen. KORO søker kurator/kunstkonsulenter til å arbeide med ny kunst fordelt på flere bygg frem mot 2030.

De ansatte på NTNU er sterkt engasjert i utviklingen av de nye områdene, og kunstprosjektet skal utvikles i samspill med dem. For å ivareta dialogen med NTNUs ansatte, men også med prosjekterende arkitekt og Statsbyggs byggeprosjekt, bør minst én av kuratorene være bosatt i Trondheimsområdet.

Søknadsfrist: 08. januar 2024

Kontaktperson: Trond Hugo Haugen, thh@koro.no, mobil: 926 21 307

Les hele utlysningen og hvordan du søker her i KORO sin oppdragsportal.