To kunstkonsulenter søkes til Trondheim Katedralskole, søkefrist 15. april.

Katedralskolen webside

Trondheim Katedralskole skal rehabiliteres og bygges ut for 690 elever. I den forbindelse ønsker Trøndelag fylkeskommune to kunstkonsulenter med kunstfaglig utdanning, for å kvalitetssikre det kunstfaglige arbeidet.

Trøndelag Fylkeskommune ønsker følgende:

  • En erfaren kunstkonsulent
  • En ny kunstkonsulent.

Felles for kunstkonsulentene er at de skal ha god oversikt over dagens kunstfelt, evne til å arbeide selvstendig, og ha gode samarbeidsevner. Skolen har en egen kunstsamling så det er en fordel at minimum én av konsulentene har erfaring med denne typen arbeid i tillegg til innkjøp av ny kunst.

Kunstprosjektene skal være ferdig samtidig med byggeprosjektet. Søkere må derfor kunne starte arbeidet umiddelbart etter konsulentoppdraget er tildelt.

Kunsten skal bidra til at Trondheim Katedralskole blir et attraktivt møtested med positive opplevelser for elever, ansatte og nærmiljøet. Kunsten skal gi assosiasjoner til skolens historie og samtidig fremme nytenkning og kreativitet.

Kunstkonsulentenes oppgave er å kvalitetssikre det kunstfaglige arbeidet i samarbeid med oppdragsgiver/kunstutvalget. Dette foregår gjennom å foreslå egnet/egnede plasseringer for kunsten, foreslå aktuelle kunstnere og sørge for innkjøp/oppdrag av kunstverk i henhold til avtalt budsjettramme.

Kunstkonsulentene er ansvarlig for utarbeidelse av en kunstplan for Trondheim Katedralskole i samarbeid med skolens kunstutvalg. Kunstutvalget vil ledes av prosjektleder i Trøndelag fylkeskommune.

Trondheim Katedralskole har en betydelig kunstsamling, som blant annet består av malerier, grafikk, inn- og utvendige skulpturer osv. Katedralskolen eier også et teppe av Hannah Ryggen. Dette ble gitt i gave av kunstneren etter at hun hadde hatt verksted i ett av rommene i Harsdorffbygget i en periode. Teppet oppbevares av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, i mangel av egnet/trygg plassering på skolen.

Søknadsfrist: 15. april

Les hele utlysningen og om hvordan du søker i KORO sin oppdragsportal