Seminar og paneldebatt «Kunst, deltagelse og offentlighet»

Seminar Deltakelse og kunst TSSK 2017 006

I forbindelse med utstillingen «Forandringer i det norske landskapet» med Anna Carin Hedberg og Ebba Moi arrangerte TSSK et seminar om deltagerbaserte praksiser, kollektive arbeidsmåter og samarbeidsstrategier i kunstfeltet.

Hva kan vi lære av disse praksisene, og hvordan kan de bidra til en nødvendig diskusjon om hva som står på spill i våre felles rom i dag? Hva skjer når skillene mellom gallerirom og offentlighet viskes ut eller forflyttes? Hva innebærer det for en institusjon å bevege seg ut og gjennom byrommet og ikke bare møte publikum, men også samarbeide med andre institusjoner på veien?

Presentasjoner av kunstnerne Ebba Moi og Anna Carin Hedberg, Natalie Hope O’Donnell, Boel Christensen-Scheel, og påfølgende paneldebatt ledet av kurator Anne-Gro Erikstad.

Seminar Deltakelse og kunst TSSK 2017 067
Seminar Deltakelse og kunst TSSK 2017 081
Seminar Deltakelse og kunst TSSK 2017 006
Seminar Deltakelse og kunst TSSK 2017 065
Seminar Deltakelse og kunst TSSK 2017 089
Seminar Deltakelse og kunst TSSK 2017 080
IMG 0897
IMG 0900
IMG 0915
Seminar Deltakelse og kunst TSSK 2017 006

Seminar Deltakelse og kunst TSSK 2017 065

Seminar Deltakelse og kunst TSSK 2017 089

Seminar Deltakelse og kunst TSSK 2017 080

IMG 0897

IMG 0900

IMG 0915