Søker 2 kunstkonsulenter for ny Cissi Klein VGS i Trondheim (NY SØKEFRIST) 06.03.2023

Cicci klein

Trøndelag fylkeskommune skal bygge en ny videregående skole i Trondheim. To kunstkonsulenter ønskes til oppdraget med et kunstbudsjett på 6,5 mill. kroner.

Cissi Klein videregående skole bygges på Falkenborg i Trondheim. Beliggenheten er sentral ved et større kollektivknutepunkt. Det skal bygges en attraktiv nærskole og nærmiljøanlegg, en fremtidsrettet skole, med fokus på effektiv skoledrift der det fysiske læringsmiljøet skal bidra til å forberede elevene på et globalisert og digitalisert samfunn i rask endring.

Prosjekt: Cissi Klein videregående skole
Byggherre: Trøndelag fylkeskommune (TRFK)
Totalentreprenør: Veidekke AS
Arkitekt: Hus arkitekter AS
Interiørarkitekt: Hus arkitekter AS
Kostnadsramme bygg: 640 mill. kr
Kunstbudsjett: 6,5 mill. kr
Antall kunstkonsulenter: 2
Oppstart februar 2023

Oppdragsgiver er Trøndelag fylkeskommune der prosjektleder er Hege Herdlevær.
(NY) Søknadsfrist: 6. mars 2023

Les hele utlysning og søk på oppdraget i KORO sin oppdragsportal