Covid-19 – Informasjon til besøkende om våre tiltak under Koronaepedemien

Les mer

Søk utstillingsplass for 2022 og 2023

Utstillingssalen

Utstillingssalen. Foto: Trøndelag senter for samtidskunst

Takk til alle som har sendt inn søknad om utstillingsplass. Søkefristen var 14.01.2021. Annen hvert år åpner vi opp for å motta søknader om utstillingsplass. Neste mulighet blir dermed om 2 år.

Utlysningsteksten 11.12.2020:

For visningsperioden 2022 - 2023 ønsker Kunstfaglig råd søknader fra kunstnere med bo og virke i Norge. Vi vil prioritere soloutstillinger. Kunstnere som jobber med en utpreget rom- og stedssensitivitet som ønsker å arbeide i dialog med TSSK sin arkitektur/romlige kvaliteter, oppfordres til å søke.
Trøndelag senter for samtidskunst presenterer årlig syv utstillinger av høy kvalitet i et av regionens flotteste visningsrom med sentral beliggenhet i Trondheim.
Utstillingsprogrammet baserer seg i hovedsak på innsendte søknader fra billedkunstnere og kunsthåndverkere. Faglige arrangementer inngår som en del av formidlingsarbeidet knyttet til hvert utstillingsprosjekt og utvikles i dialog med våre utstillere.
Utstillingssalen er på ca. 140 m2 grunnflate på gateplan og med stor glassfasade mot Fjordgata. Den fremste delen av salen har en takhøyde på ca. 5 meter, mens den innerste måler ca. 2,5 m opp til taket. I 2. etasje er det tilrettelagt for publikumsarrangementer i kombinasjon med kontorer og møterom.
TSSK tilbyr pr. utstilling honorar, vederlag og produksjonsmidler på samlet kr. 30.000.
Kunstner mottar honorar for presentasjon eller samtale, samt reise og opphold i forbindelse med dette. Monteringsteknisk bistand leies inn, og dekkes av TSSK etter avtale med kunstner. Vi gjør oppmerksom på at det er relativt kort monteringstid mellom visningsperiodene (7-8 dager). Vi gir fraktstøtte på 5.500 kr.

>>> Søknadsfrist: 14. januar 2021 kl. 23.59

Krav til søknaden:

  • Kortfattet prosjektbeskrivelse (maks 1 A4 side)
  • Portfolio med bilder av 5-10 arbeider, evt. lenker til video
  • CV

Dette skal leveres samlet som én PDF-fil (max 10 MB in total) og sendes via E-post til post@samtidskunst.no

Last ned plantegningen av utstillingssalen

De av kunstnerne som får tildelt utstillingsplass vil få beskjed medio februar.

Utstillingssalen

Utstillingssalen. Foto: Trøndelag senter for samtidskunst

Nye lokaler TSSK 2017 6

Utstillingssalen

Foto: Trøndelag senter for samtidskunst

TSSK lokaler 54 1

Utstillingssalen

TSSK lokaler 36 1

Utstillingssalen

Nye lokaler TSSK 2017

Utstillingssalen

Foto: Trøndelag senter for samtidskunst

Nye lokaler TSSK 2017 3

Utstillingssalen

Foto: Trøndelag senter for samtidskunst

Nye lokaler TSSK 2017 14

Utstillingssalen

Foto: Trøndelag senter for samtidskunst

Nye lokaler TSSK 2017 12

Utstillingssalen

Foto: Trøndelag senter for samtidskunst

Nye lokaler TSSK 2017 9

Utstillingssalen

Foto: Trøndelag senter for samtidskunst

TSSK18 3888

Fasade

Foto: Trøndelag senter for samtidskunst

Utstillingssalen

Utstillingssalen. Foto: Trøndelag senter for samtidskunst

Nye lokaler TSSK 2017 6

Utstillingssalen

Foto: Trøndelag senter for samtidskunst

TSSK lokaler 54 1

Utstillingssalen

TSSK lokaler 36 1

Utstillingssalen

Nye lokaler TSSK 2017

Utstillingssalen

Foto: Trøndelag senter for samtidskunst

Nye lokaler TSSK 2017 3

Utstillingssalen

Foto: Trøndelag senter for samtidskunst

Nye lokaler TSSK 2017 14

Utstillingssalen

Foto: Trøndelag senter for samtidskunst

Nye lokaler TSSK 2017 12

Utstillingssalen

Foto: Trøndelag senter for samtidskunst

Nye lokaler TSSK 2017 9

Utstillingssalen

Foto: Trøndelag senter for samtidskunst

TSSK18 3888

Fasade

Foto: Trøndelag senter for samtidskunst