Søk TSSKs Produksjonsstipend 2023, søkefrist 23. mai 2023

BKH LOGO 2020

Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK) har gleden av å utlyse seks individuelle produksjonsstipend til profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere med Trøndelag som bo- og arbeidssted.

TSSKs Produksjonsstipend lyses ut årlig og tildeles til profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere. Stipendmidlene tildeles TSSK fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) sin ordning «Delegerte tildelinger» viss formål er å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet.

Som kunstnerstyrt visningsrom er Trøndelag senter for samtidskunst opptatt av å støtte opp om arbeidsvilkårene og økonomien til kunstnere med bo og virke i Trøndelag. Midlene fra BKH går uavkortet til stipendutdeling og bidrar i arbeidet kunstsenteret gjør for å stimulere og styrke det profesjonelle kunst- og kunstnermiljøet i regionen. BKHs retningslinjer ligger til grunn for innstillingene, og er godkjent av styret i TSSK.

Søkefrist: tirsdag 23. mai 2023

Stipendene utgjør til sammen kr. 200.000 og vil fordeles på seks stipender á kr. 33.333. til seks individuelle kunstnere.

Kriterier for å søke produksjonsstipend:

Hvem kan søke:

 • Stipendene er forbeholdt profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere med bo- og arbeidssted i Trøndelag

Hva kan det gis støtte til:

 • Produksjon/ utvikling av kunstprosjekter
 • Individuell kunstproduksjon i tilknytning til utstillingsprosjekt (uterom eller inne)
 • Det er videre et krav at produksjonsstipendet benyttes i 2023/24

Det gis ikke støtte til:

 • Residencyopphold
 • Innkjøp av utstyr
 • Kunstnere som er i et utdannelsesforløp

Krav til søknaden:

 • Kortfattet prosjektbeskrivelse (maks 1 A4 side)
 • En portfolio med 5 arbeider
 • CV

Leveres samlet som én PDF-fil.

Søknad sendes på epost til Trøndelag senter for samtidskunst: post@samtidskunst.no
Merk emnefelt med «Søknad om TSSKs Produksjonsstipend 2023».

 • Søknader om stipend skal vurderes mot vedtatte kriterier av et kunstfaglig kompetent organ oppnevnt av TSSKs styre.
 • Tildelingene vil skje uavhengig av kjønn, alder og organisasjonstilhørighet.
 • Innstillingene vil foreligge i utgangen av juni.
 • Stipendene utbetales i 2023.
 • Stipendene utlyses via nyhetsbrev, e-post til kunstnerne organisert i Trøndelag Bildende Kunstnere og Norske Kunsthåndverker Midt-Norge, sosiale medier og på vår nettside samtidskunst.no
 • Stipendmottakerne vil bli annonsert på kunstsenterets hjemmeside, sosiale medier og i media (via pressemelding).


For spørsmål ta kontakt med Trøndelag senter for samtidskunst ved konstituert daglig leder Margrete Abelsen på epost: leder@samtidskunst.no