Søk produksjonsstipend for 2022 -
søkefrist 16. august kl 23.59!

BKH LOGO 2020

Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK) har gleden av å utlyse fire individuelle produksjonsstipend til profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere med Trøndelag som bo- og arbeidssted. Stipendene er muliggjort gjennom Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) sin ordning Delegerte tildelinger. BKHs retningslinjer ligger til grunn for tildelingen av stipendene.

Som kunstnerstyrt visningsrom har Trøndelag senter for samtidskunst en intensjon om å støtte opp om arbeidsvilkårene for kunstnere som bor og har sitt virke i Trøndelag fylke.

Formålet med stipendene er å bidra til kunstproduksjon av høy kvalitet, samt å støtte det regionale kunstnerpolitiske arbeidet med å styrke kunstnerøkonomien.

Søkefrist: tirsdag 16. august 2022 kl. 23.59

De fire stipendene á kr. 25.000.- tildeles til fire individuelle kunstnere.

Kriterier for å søke produksjonsstipend:

Hvem kan søke:

 • Stipendene er forbeholdt profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere med bo- og arbeidssted i Trøndelag

Hva kan det gis støtte til:

 • Produksjon/ utvikling av kunstprosjekter
 • Individuell kunstproduksjon i tilknytning til utstillingsprosjekt (uterom eller inne)
 • Det er videre et krav at produksjonsstipendet benyttes i 2022/2023

Det gis ikke støtte til:

 • Residencyopphold
 • Innkjøp av utstyr
 • Kunstnere som er i et utdannelsesforløp

Krav til søknaden

 • Kortfattet prosjektbeskrivelse (maks 1 A4 side)
 • En portfolio med 5 arbeider
 • CV

Leveres samlet som én PDF-fil.

Søknad sendes på epost til Trøndelag senter for samtidskunst: post@samtidskunst.no
Merk emnefelt med «Søknad om produksjonsstipend 2022».

 • Søknader om stipend skal vurderes mot vedtatte kriterier av et kunstfaglig kompetent organ oppnevnt av TSSK sitt styre.
 • Tildelingene vil skje uavhengig av kjønn, alder og organisasjonstilhørighet.
 • Innstillingene vil foreligge i utgangen av september.
 • Stipendene utbetales i 2022.
 • Stipendene utlyses via nyhetsbrev, e-post til kunstnerne organisert i Trøndelag Bildende Kunstnere og Norske Kunsthåndverker Midt-Norge, sosiale medier og på vår nettside samtidskunst.no
 • Stipendmottakerne vil bli annonsert på kunstsenterets hjemmeside, sosiale medier og i media (via pressemelding).

For spørsmål ta kontakt med Trøndelag senter for samtidskunst ved daglig leder Randi Martine Brockmann på epost: randi@samtidskunst.no