15. september Regionalt seminar på Ørlandet

Seminar

Velkommen til et heldagsseminar om kunst i offentlige rom på Ørlandet Kultursenter 15. september kl. 10.00 - 15.30.

GalleriMOLO er initiativtaker og arrangerer, i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, Ørland kommune og Trøndelag senter for samtidskunst, seminaret hvor pågående regionale byggeprosjekt og kommunale kunstsatsninger skal presenteres.

De inviterte innlederne deler erfaringer og vil belyse ulike forhold knyttet til feltet som produksjon, formidling og forvaltning. Overordnet tematikk og presentasjonene tar utgangspunkt i offentlige bygge- og kunstprosjekter og vil være av interesse for kommunalt ansatte innen kultur og eiendom, men også for kunstkonsulenter, kunstnere, kuratorer og utbyggere.

Ønskede målsetninger med seminaret er å inspirere, skape engasjement og vilje til å initiere nye kunstsatsninger i Midt-Norge, samt å øke forståelsen av og kunnskap om kunstens rolle og betydning være seg i bygg, uterom eller i stedsutvikling. Videre det å skape en møteplass for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling gjennom nettverk for og med kommuner i regionen.

Mer informasjon og påmelding finner du her: https://trondelag.pameldingssystem.no/kunst-i-offentlige-rom-seminar#/home

Denne siden vil oppdateres med detaljert program medio august.

Påmeldingsfristen er 1. september for seminaret, men om du ønsker overnatting fra 14.-15.9 har dette en tidligere frist på 5.august. Det er reservert et antall rom på Ørland Kysthotell.

Hold av dagen - utfyllende program og praktisk informasjon kommer i august!

Seminaret er tildelt LOK-midler fra KORO