Prekvalifisering til kunst ved Tiller videregående skole. Frist 1. mai

Tiller Atrium

Trøndelag fylkeskommune søker kunstnere og kunsthåndverkere til prekvalifisering for kunst ved Tiller videregående skole.

Det vil bli invitert til to kunstprosjekt, ett inne og ett ute.

Vi oppfordrer alle kunstnere, både med og uten erfaring fra kunst i offentlige rom og kunstnere som jobber med ny teknologi og digitale medier om å søke. Det samlede kunstbudsjettet er på 1,8 millioner kroner.

Tiller VGS på Rosten i Trondheim restaureres og ombygges for en elevkapasitet på ca. 710 elever fordelt på utdanningsprogrammene: studiespesialisering, idrettsfag med e-sport, bygg- og anleggsteknikk, medier og kommunikasjon, salg, service og reiseliv, informasjonsteknologi og medieproduksjon og tilrettelagt opplæringstilbud.

Tiller ut i verden, verden inn i Tiller

Tiller videregående skole skal være en fremtidsrettet skole der det fysiske læringsmiljøet skal bidra til å forberede elevene på et globalisert og digitalisert samfunn i rask endring. Tiller vgs. skal være en attraktiv skole og nærmiljøanlegg. Skolen har utviklet kjerneverdier som er: tydelig, kreativ, fremtidsorientert, inkluderende og engasjert.

Søkefrist 5. mai 2022

Interesserte kunstnere og kunsthåndverkere bes sende inn dokumentasjon av arbeider, en kort begrunnelse for interesse og CV samlet i et PDF dokument (maks 10 mb).

Vennligst send materialet innen 01.05.2022 kl 24:00.

Send via epost til seniorrådgiver i Trøndelag fylkeskommune Rodica Halsli - rodha@trondelagfylke.no

Navngi PDF-dokumentet med etternavn_fornavn.pdf.

Vi ønsker ikke konkrete forslag i denne delen av prosessen.

Kunstkonsulenter: Ole Martin Lund Bø og Endre Aalrust

For mer informasjon se https://tiller.blog/nyetiller