Kunstkonsulent for Johan Bojer VGS, søkefrist 7. november

Johan bojer vgs

Nye Johan Bojer Videregående skole skal huse ca. 300 elever samt ansatte. Skoleanlegget er snart ferdigstilt og tas i bruk høsten 2023. Trøndelag fylkeskommune trenger derfor en kunstkonsulent som kan starte umiddelbart.

Søknadsfrist: 07.11.2022

Trøndelag fylkeskommune ønsker en kunstkonsulent med kunstfaglig utdanning samt med erfaring med kunstinnkjøp i (nesten) ferdige bygg. Vedkomne må ha god oversikt over kunstfeltet, evne til å arbeide selvstendig samt gode samarbeidsevner er viktig.

Kunstkonsulenten har ansvaret for å kvalitetssikre det kunstfaglige arbeidet i prosjektet, i nært samarbeid med kunstutvalget. Oppgavene er videre å foreslå egnet plassering for kunsten, foreslå aktuelle kunstnere og sørge for innkjøp/oppdrag av kunstverk i henhold til avtalt budsjettramme.

Det er avsatt NOK 1 500 000,- i kunstbudsjett som dekker alle kostnader i forbindelse med kunstanskaffelsen, inkludert honorar til kunstkonsulent og 5% i kunstavgift. Kunstkonsulent mottar honorar etter anbefalte satser fra KORO, og utgjør i dette prosjektet NOK 225 000,- inklusive mva og øvrige kostnader.

Les hele utlysningen i KORO sin oppdragsportal