Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge

Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge (NKM) er fagorganisasjonen til kunsthåndverkerne i Trøndelag. Deres formål er å ivareta medlemmenes juridisk, økonomiske og faglige interesser. NKM arbeider for å øke regionens bruk av kunsthåndverk. Årsmøtet er NKMs høyeste organ.

Medlemmer av NK Midt-Norge