Moderne Ruiner på Jossa mat & drikke våren 2022

Bergs maskin Credo 2022 stillbilde fra film Moderne Ruiner

"Bergs maskin – Credo" (2022). Foto: Moderne Ruiner

Trøndelag senter for samtidskunst kan med glede informere om Moderne Ruiner sin utstilling "Tilbake til fremtiden" i Jossa mat & drikke. Utstillingen åpner 16. mars kl. 19.00 - og står utover våren 2022.

Kunstnergruppen Moderne Ruiner består av Grethe Fredriksen, Astrid Findreng og Elisabeth Engen.

Sammen med restaurant Credo flyttet Jossa mat & drikke i 2018 inn i den gamle maskinhallen til nedlagte Bergs Maskin. På åpningen og i utstillingsperioden vil det være en visning av den 3D-modellerte filmen Imperator. I tillegg vises filmen Bergs maskin – Credo som gir en historisk gjennomgang av fabrikkbygningens konstruksjon, fra ferdigstillelse i 1948 og frem til slik det eksisterer i dag.

Utstillingen "Tilbake til fremtiden" er utviklet videre fra Moderne Ruiners omfattende utstilling “Hjemløse gjenstander” som Trøndelag senter for samtidskunst presenterte i sine utstillingslokaler mars og april 2021, som gjennom animasjoner, skulpturer og installasjoner observerte hvordan Marnar Bruk i Mandal og Bergs Maskin på Lilleby har gjennomgått hurtige og omfattende endringer.

Bergs Maskin ble oppført i 1948 og produserte deler til landbruksmaskiner frem til i 2007, da fabrikken ble lagt ned. Bygget, som er oppført i en rasjonell og funksjonalistisk stil, er et kulturhistorisk eksempel på lokal industrivirksomhet, og speiler en viktig fase knyttet til gjenoppbyggingen av Norge etter andre verdenskrig. Optimismen rundt industrien som bidro til etableringen av velferdssamfunnet Norge er over, og Bergs Maskin er en av flere nedlagte fabrikker som viser at en æra i det Norske samfunn er tilbakelagt.

Bygget sto tomt i perioden 2012 - 2018 og ga Moderne Ruiner mulighet til å utførlig fotodokumentere det gamle fabrikkanleggets interiør og eksteriør. Med utgangspunkt i denne dokumentasjonen, fra alle vinkler av byggets opprinnelige strukturer og rom, har kunstnerne utarbeidet detaljerte digitale 3D-modeller, og gjort egne kunstneriske tolkninger av sine funn, i form av skulptur, fotografi og animasjonsfilm. Tolkningene formidler inntrykk av byggets ulike rom og deres ulike stemninger, samtidig som de gir en visuell gjennomgang av byggets historikk.

Utstillingen består av flere skulpturer (med beskrivende titler som “Tre søyler”, “Sikringsskap” og “Varsellampe”), et monumentalt fotografi fra 2013 av den nedstrippede hovedhallen, og de to animasjonsfilmene “Imperator” og “Bergs Maskin-Credo”. Når kunstverkene nå kommer tilbake til sitt opprinnelsessted, men til ombygde lokaler og fornyede rammer som representerer en ny fremtid, er sirkelen sluttet.

Moderne Ruiner ble etablert i 2009 og består av Astrid Findreng (f. 1964), Grethe Britt Fredriksen (f.1957) og Elisabeth Engen (f.1957). Kunstnertrioen, som består at to billedkunstnere og en kunsthåndverker, er et pågående kontinuerlig prosjekt i seg selv hvor alt produseres i fellesskap. Moderne Ruiner har tidligere hatt utstillinger ved blant annet Trøndelag senter for samtidskunst, Nordnorsk kunstnersenter, Agder kunstsenter, Babel Visningsrom for kunst, Østfold kunstsenter, Trondhjems kunstforening, og Heimdal kunstforening. De har også deltatt på Høstutstillingen, NKs årsutstilling og Trøndelagsutstillingen. De tre kunstnerne bor og arbeider i Trondheim.

Utstillingen “Tilbake til fremtiden” vises på ubestemt tid ved Jossa mat & drikke, våren 2022.

Moderne ruiner har mottatt støtte til utstillingen fra Trondheim kommune.

Hovedhallen Bergs Maskin 2013 foto Moderne Ruiner

"Hovedhallen Bergs Maskin" (2013), fotografi. Foto: Moderne Ruiner