Nasjonal boklansering og panelsamtale av boka «Kunstsentrenes vekselstrøm», 21. mars 2023.

Banner Kunstsentrenes vekselstom

Vi inviterer til Nasjonal boklansering og panelsamtale 21. mars 2023 i Rådhussalen på Litteraturhuset Trondheim. Kunstsentrene i Norge og Museumsforlaget arrangerer panelsamtale og nasjonal lansering av boka «Kunstsentrenes vekselstrøm» i Trondheim.

I 1976 ble de tre første kunstsentrene etablert i Bergen, Trondheim og Stavanger. I dag eksisterer det 15 kunstsentre, fra Sámi Dáiddaguovddáš i Karasjok nord til Agder kunstsenter i Kristiansand sør. Hvilken betydning har de kunstnerstyrte sentrene for et levende kunstliv med produksjons- og visningsmuligheter?

Antologien Kunstsentrenes vekselstrøm (2023) er et innlegg i debatten om kunstsentrenes fremtid. Bidragsyterne drøfter temaer som kunstnerstyring, maktfordeling og ytringsfrihet. Hva betyr det for publikum at det finnes kunstnerstyrte arenaer over hele landet? Ligger det viktige premisser for kunstforståelse i den kunstnerstyrte modellen? Eller motsatt, står den i veien for faglig utvikling og profesjonalisering?

Utgivelsen har bidrag fra: Märit Aronsson-Towler, Joachim Friis, André Gali, Mina S. Haufmann, Geir Bergersen Huse, Merete Jonvik og Hanne Hammer Stien, Sissel Lillebostad, Mari Opsahl, Eivind Slettemeås, Stephanie Serrano Sundby, Hilde Sørstrøm og Synnøve Vik.

Redaktør: Marit K. Lykken Flåtter

Boka er realisert på oppdrag av Kunstsentrene i Norge (KIN) med støtte fra Stiftelsen Fritt Ord og Norsk kulturråd og gis ut av Museumsforlaget.

Boken gis ut av Museumsforlaget.
Bokas nettside ➝


Nytt omslag Kunstsentrenes vekselstom 02 02 2023

Boklansering og panelsamtale 21. mars 2023

Panelsamtalen ble arrangert i Rådhussalen på Litteraturhuset Trondheim i samarbeid med fagredaktør Marit Flåtter og Maria Veie Sandvik, forlagsredaktør i Museumsforlaget.

I panelsamtalen deltok: Geir Bergersen Huse (forfatter), Hanne Hammer Stien (forfatter), Ingrid Blekastad (leder Kunstbanken senter for samtidskunst), Runa Vethal Stølen (styreleder Norske Kunsthåndverkere) og Geir Egil Bergjord (styreleder Norske Billedkunstnere).


Se video av arrangementet i Facebook Eventet her

Ki N boklansering 2023 TSSK 013
Ki N boklansering 2023 TSSK 024
Ki N boklansering 2023 TSSK 034
Ki N boklansering 2023 TSSK 033
Ki N boklansering 2023 TSSK 040
Ki N boklansering 2023 TSSK 038
Ki N boklansering 2023 TSSK 013

Ki N boklansering 2023 TSSK 024

Ki N boklansering 2023 TSSK 034

Ki N boklansering 2023 TSSK 033

Ki N boklansering 2023 TSSK 040

Ki N boklansering 2023 TSSK 038