Kunstnernes MammaKollektiv

Kunstnernesmammakollektiv TSSK 2024 Foto Amalie Marie Selvik 010

(f.v.) Inga Skålnes, Kjersti Berg, Kirsti Taylor Bye, Veslemøy Lilleengen og Torhild Aukan.
Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Initiativtaker Kirsti Taylor Bye samlet kunstnere til et første interessemøte for Kunstnernes MammaKollektiv denne uken hos Trøndelag senter for samtidskunst.

Tirsdag 16. januar 2024 var første av forhåpentligvis mange flere interessemøter for et mammakunstnerkollektiv. I alt var vi fem kunstnere med stor spredning i alder og erfaringer; mødre der alle barna har forlatt redet, og til 7 måneder ferske mammaer.

Alle delte generøst av sine ulike erfaringer med det å kombinere morsrollen og kunstneryrket. Om erfaringene om systematisk problematikk, som å måtte forklare for stipendiemyndigheter hvorfor man bruker lenger tid på å utdanne seg, eller det å finne ut av hvordan man kan få best mulig foreldrebidrag som frilansende kunstner.

Vi snakket også om det å møte på holdninger, som å kombinere behovet av stabilitet i småbarnsårene versus forventninger om å være fleksible og reise mye. I tillegg til å måtte forklare sitt valg om å få barn, eller hvem som skal ta hånd om barnet når mamma skal tilbake på jobb og barnet er for ungt til å begynne på barnehage.

Hvilken vei vi kommer til å ta Kunstnernes MammaKollektiv videre ble ikke helt klar. Det vi er enige om er at dette er noe som alle synes er interessant og viktig, kanskje spesielt yrkespolitisk, og overfor kunstnere som er i ferd med å bli mødre, eller har blitt det relativt nylig.

Initiativtaker Kirsti Taylor Bye håper og tror at Kunstnernes MammaKollektiv kan ha flere interessemøter fremover som et sosialt treffpunkt, og for å kunne dele erfaringer og utveksle tips og triks – og sammen finne veien videre!

Kunstnernesmammakollektiv TSSK 2024 Foto Amalie Marie Selvik 004

Kunstnernes MammaKollektiv interessemøte 16. januar 2024 hos Trøndelag senter for samtidskunst i Trondheim. Kirsti Taylor Bye og i bakgrunnen f.v. Torhild Aukan, Veslemøy Lilleengen, Inga Skålnes og Kjersti Berg.

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Kunstnernes MammaKollektiv er et nettverk i etableringsfasen. Kollektivet jobber med å kartlegge, synliggjøre og bidra til å forbedre kunstnerforeldres situasjon i Trøndelag og Norge. Kirsti Taylor Bye er kunstner og initiativtaker til kollektivet. Hun har tidligere erfaring fra å ha sittet i styret til Konstnärernas MammaKollektiv i Sverige, som bygger på samme ideer og prinsipp.

Ta gjerne kontakt med Kirsti Taylor Bye om du har spørsmål, har en ide, og vil gjøre noe sammen!

Send en epost til: kunstnernesmammakollektiv@gmail.com