Kunstkonsulentoppdrag for 2 prosjekter i Namsos kommune, søkefrist 13. mars 2023

Skjermbilde situasjonsplan 1024x746

Namsos kommune planlegger to kunstprosjekter i to ulike bygg, og søker en kunstkonsulent til begge. Prosjektene er Ny barnehage og Barne- og familietjenesten.

Kort søkefrist!

Søkefrist: 13. mars 2023

Kort om prosjekt 1: Ny barnehage

En ny kommunal barnehage i Skoglyveien i Namsos skal erstatte to eldre barnehager. Barnehagen bygges som passivhus, og skal bygges som et miljømessig og pedagogisk innovativt bygg. Planlagt oppstart på byggeplass er foreløpig satt til ultimo vår 2023. Ferdigstillelse er forventet august 2024.

Kort om prosjekt 2: Barne- og familietjenesten

De nye lokalene til Barne- og familietjenesten er nylig renovert og allerede tatt i bruk. Lokalene ligger i Namsos sentrum i en bygning på 4 etasjer.

De to prosjektene vil organiseres ved å opprette to kunstgrupper, en for hvert bygg. Kunstkonsulenten sine oppgaver er å sikre det kunstfaglige arbeidet i samarbeid med kunstgruppene, og har ansvaret for å utvikle prosjektenes kunstplaner. Noen av representantene vil være de samme i begge kunstgruppene, og det vil være naturlig å samkjøre noe av arbeidet.

Arbeidsoppgavene er videre å foreslå egnede plasseringer for kunst, aktuelle kunstnere og oppdragsformer. Kunstkonsulenten har ansvar for at kunstprosjektet gjennomføres i samsvar med godkjent kunstplan, og har ansvar for den praktiske gjennomføringen av kunstprosjektet, som innebærer ansvar for dialogen med utførende kunstner/-e, og være bindeledd mellom utførende kunstner/-e og oppdragsgiver i prosjektperioden. Kunstkonsulenten har ansvar for at nødvendige rapporter og dokumentasjon leveres oppdragsgiver ved sluttføring av kunstprosjektet.

Namsos kommune søker en kunstkonsulent med erfaring fra lignende kunstprosjekter, og gjerne erfaring fra bygg for barn og unge.

Les hele utlysningen på KORO sin Oppdragsportal her

Søkefrist: 13. mars 2023

---

Oppdragsgiver: Namsos kommune

Prosjektleder: Gudrun Flatebø