Kunstkonsulent søkes til Verdal Videregående skole, søkefrist 15. april 2024!

Verdal VGS illustrasjon

Verdal Videregående skole skal ombygges og tilbygges. Trøndelag fylkeskommune søker en kunstkonsulent som kan starte arbeidet våren 2024. Prosjektet er nå i byggefasen, med planlagt ferdigstillelse og innflytting våren 2025.

Verdal VGS skal ombygges og tilbygges for en elevkapasitet på 505 elever fordelt på studieretningene: studiespesialisering, idrettsfag, bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, teknologi- og industrifag, salg/service/reiseliv, tilrettelagt opplæring og innføringsklasse (for fremmedspråklige).

Skolebygget har en eksisterende kultursal som er en sentral og attraktiv møteplass på kveldstid og helger. Samt bygges det en nytt fotballhall. Skolen skal fremstår som et samlet anlegg, samtidig som det er tilrettelagt for at begge hovedfunksjonene, skole og kulturhus /idrettsanleggene får hver sin tydelige identitet.

Kunstprosjektet
Det er avsatt 3 millioner til kunstprosjektet som inkluderer honorar til kunstkonsulent samt 5% i kunstavgift. Det er ønskelig at kunsten skal bidra til at Verdal Videregående skole blir et attraktivt møtested med positive opplevelser for elever, ansatte og nærmiljøet.

Arbeidet med kunsten er todelt og består av remontering av skolens eksisterende kunstsamling, og innkjøp av ny kunst. Skolen har en liten samling av kunstverk (innen teknikkene maleri, grafikk), samt to store kunstinstallasjoner laget til «det gamle» skoleanlegget. Ett er plassert utendørs og den andre innvendig. Kunstinstallasjonen innvendig skal demonteres pga. byggeprosjektet. Eksisterende kunst ønskes remontert i nytt anlegg og forslag til verkplasseringer inngår i oppgaven.

Tidsplan for ferdigstilling av hele kunstprosjekt til Verdal VGS utarbeides av kunstkonsulenten i samarbeid med oppdragsgiver og kunstutvalget.

Kunstkonsulentens oppgave

Kunstkonsulentens oppgave er å kvalitetssikre det kunstfaglige arbeidet i samarbeid med oppdragsgiver/kunstutvalget, gjennom å foreslå egnet/egnede plasseringer for ny kunst, foreslå aktuelle kunstnere og foreslå innkjøp/oppdrag av kunstverk i henhold til avtalt budsjettramme.

Kunstkonsulenten skal foreslå egnet/egnede plasseringer for eksisterende kunst og følge opp arbeidet med montering av verkene.

Kunstutvalget vil ledes av prosjektleder i Trøndelag fylkeskommune.

Kunstkonsulenten er ansvarlig for utarbeidelse av en kunstplan for Verdal VGS i nært samarbeid med kunstutvalget.

Trøndelag fylkeskommune ønsker kunstkonsulent med kunstfaglig utdanning, samt kunnskap om, eller erfaring med arbeid som kunstkonsulent. God oversikt over dagens kunstfelt, evne til å arbeide selvstendig, og ha gode samarbeidsevner.

Søkeren må kunne starte arbeidet umiddelbart og avsette nødvendig tid kommende vår. Kunstprosjektene skal være ferdig samtidig med byggeprosjektet. Søker må derfor kunne starte arbeidet umiddelbart etter at konsulentoppdraget er tildelt våren 2024.

SØKEFRIST: 15. april, 2024

Les hele utlysningen og hvordan du søker hos KORO sin oppdragsportal