Kunstkonsulent søkes til helsebygg i Namsos kommune, søkefrist 26. januar 2024.

Tegning bygg 1024 561 Namsos helsebygg

Namsos kommune søker en kunstkonsulent til kunstprosjekt i et helsebygg på 3 etasjer, som ligger på Bangsund ca. 1 mil sør for Namsos.

Kunstkonsulenten har ansvar for å lede arbeidet i kunstutvalget, kvalitetssikre det kunstfaglige og utvikle en kunstplan. Det innebærer blant annet å foreslå egnede plasseringer for kunst, aktuelle kunstnere og oppdragsformer.

Søknadsfrist: fredag 26. januar 2024

Oppdragsgiver: Namsos kommune
Totalt kunstbudsjett: NOK 475 000
Oppstart: våren 2024
Ferdigstilling: Sommeren 2025

Kontaktperson:
Gudrun Flatebø
gudrun.flatebo@namsos.kommune.no
mobil: 994 49 329

Les hele utlysningen og hvordan du søker her i KOROS sin oppdragsportal